Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 481 - 510 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 02/12/2023
Π.χ., 02/12/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
24 264 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/06/2020 περισσότερα
24 259 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης δασικού οδικού δικτύου. Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/06/2020 περισσότερα
24 265 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/06/2020 περισσότερα
24 260 Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων και Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/06/2020 περισσότερα
24 266 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 6ο... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/06/2020 περισσότερα
24 261 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/06/2020 περισσότερα
23 251 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/06/2020 περισσότερα
23 257 Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Δ΄ΚΑΠΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/06/2020 περισσότερα
23 252 Εξειδίκευση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας με θέμα: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΜΕΣΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/06/2020 περισσότερα
23 253 Ορισμός Επιτροπής για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/06/2020 περισσότερα
23 248 Έγκριση της με αρ. 18/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/06/2020 περισσότερα
23 254 Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/06/2020 περισσότερα
23 249 Έγκριση 2ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού (Έλεγχος δικαιολογητικών – Κατακύρωση... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/06/2020 περισσότερα
23 255 Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας / Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασίας σύναψης δημόσιας... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/06/2020 περισσότερα
23 250 Αποδοχή δωρέας ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου για την εξυπηρετηση του Δήμου Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/06/2020 περισσότερα
23 256 Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών-... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/06/2020 περισσότερα
22 246 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/06/2020 περισσότερα
22 241 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/06/2020 περισσότερα
22 247 Μετάθεση προθεσμιών ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/06/2020 περισσότερα
22 242 Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας Ηλεκτρονικού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/06/2020 περισσότερα
22 243 Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/06/2020 περισσότερα
22 244 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/06/2020 περισσότερα
22 239 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί Αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/06/2020 περισσότερα
22 245 Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ» Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/06/2020 περισσότερα
22 240 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/06/2020 περισσότερα
21 230 2. Αποδοχή δωρεάς 10 τεμ. αξονικών φωτιστικών τύπου LED από την εταιρεία DASTERI SYSTEMS Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/06/2020 περισσότερα
21 236 Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας Ηλεκτρονικού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/06/2020 περισσότερα
21 231 Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ΄ αριθμ. 1479/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών –... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/06/2020 περισσότερα
21 237 Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας Ηλεκτρονικού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/06/2020 περισσότερα
21 232 Εγκριση ΄Εκθεσης Πεπραγμένων και Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/06/2020 περισσότερα

Σελίδες