Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 781 - 810 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 20/04/2024
Π.χ., 20/04/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
5 69 Παροχή νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
4 4           4η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ... Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Τετ, 05/02/2020 περισσότερα
4 60 ΄Εγκριση 1ου και 2ου πρακτικού άγονων δημοπρασιών για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 15... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/02/2020 περισσότερα
4 55 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 127/2019 διαταγής πληρωμής του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/02/2020 περισσότερα
4 56 Έγκριση του 2ου Πρακτικού (Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/02/2020 περισσότερα
4 57 Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ανάδειξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/02/2020 περισσότερα
4 52 Ανάκληση της αριθ. 35/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής λόγω λανθασμένου έτους οφειλής... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/02/2020 περισσότερα
4 58 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση χώρου Ανέγερσης μνημείου επισκόπου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/02/2020 περισσότερα
4 53 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού έως και το 4ο τρίμηνο... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/02/2020 περισσότερα
4 59 Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση των... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/02/2020 περισσότερα
4 54 Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/02/2020 περισσότερα
2 4 Άδεια Παράτασης Ωραρίου Χρήσης Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων Τοπικά Συμβούλια Δευ, 03/02/2020 περισσότερα
2 5 Άδεια Παράτασης Ωραρίου Χρήσης Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων Τοπικά Συμβούλια Δευ, 03/02/2020 περισσότερα
2 1 Έκφραση γνώμης για κοπή πίτας της Κοινότητας Λαμιέων Τοπικά Συμβούλια Δευ, 03/02/2020 περισσότερα
2 2 Άδεια Παράτασης Ωραρίου Χρήσης Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων Τοπικά Συμβούλια Δευ, 03/02/2020 περισσότερα
2 3 Άδεια Παράτασης Ωραρίου Χρήσης Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων Τοπικά Συμβούλια Δευ, 03/02/2020 περισσότερα
3 49 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση όρων... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/01/2020 περισσότερα
3 44 Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίας δικηγόρου. Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/01/2020 περισσότερα
3 50 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση όρων... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/01/2020 περισσότερα
3 45 Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 3281/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/01/2020 περισσότερα
3 40 Περί «Διαγραφής οφειλών (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06) Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/01/2020 περισσότερα
3 51 Έγκριση 2ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού – Έλεγχος δικαιολογητικών – Κατακύρωση... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/01/2020 περισσότερα
3 46 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικου- Τακτοποιητικού πίνακα εργασιών του έργου: « Αναπλάσεις πλατειών... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/01/2020 περισσότερα
3 41 Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: « Αποκατάσταση βατότητας Κοινοτικών... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/01/2020 περισσότερα
3 47 Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Αποπεράτωση 3ου ορόφου Δημαρχείου» Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/01/2020 περισσότερα
3 42 Εξειδίκευση πίστωσης για την Εκπαιδευτική ημερίδα «H εκπαίδευση ως επένδυση στον άνθρωπο» προς... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/01/2020 περισσότερα
3 48 Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή στεγάστρου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/01/2020 περισσότερα
3 43 Εξειδίκευση πίστωσης για την Προμήθεια βασιλόπιτας για την εθιμοτυπική κοπή πρωτοχρονιάτικης... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/01/2020 περισσότερα
2 33 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμό - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση όρων... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/01/2020 περισσότερα
2 39 Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού μειοδοτικού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/01/2020 περισσότερα

Σελίδες