Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 421 - 450 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 04/10/2023
Π.χ., 04/10/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
4 151 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΦΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/03/2016 περισσότερα
3 97 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΘΙΩΤΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/02/2016 περισσότερα
21 476 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/11/2015 περισσότερα
19 409 ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΥΛΙΚΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 02/11/2015 περισσότερα
17 401 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/09/2015 περισσότερα
11 277 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2015 περισσότερα
12 328 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ¨ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΥΠΑΤΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 24/07/2015 περισσότερα
9 244 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν. 4182/2013, 4261/2014 ΓΙΑ ΤΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/05/2015 περισσότερα
4 100 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 16/02/2015 περισσότερα
5 156 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/03/2015 περισσότερα
2 29 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
18 499 ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 10/12/2014 περισσότερα
15 419 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ΄΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/10/2014 περισσότερα
16 465 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΚ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/11/2014 περισσότερα
4 113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/03/2012 περισσότερα
13 317 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 31-12-2014 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/09/2014 περισσότερα
1 33 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2012 περισσότερα
4 153 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. (ΤΣΟΥΜΑ ΚΩΝ.) Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
8 241 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΕΚΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΡΟΔΙΤΣΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 30/06/2014 περισσότερα
12 178 Παράταση προθεσμίας έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 08/07/2020 περισσότερα
16 348 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.294/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΄ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜ. ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΡΟΣ Ε.... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 02/10/2013 περισσότερα
11 244 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 19/06/2013 περισσότερα
2 22 Περί σύστασης επιτροπής προσωρινής... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/01/2020 περισσότερα
8 181 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΄ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/04/2013 περισσότερα
21 503 Ορισμός τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμήθειας τροφίμων και ειδών... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
16 368 Ορισμός υπευθύνων υπαλλήλων για τους λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
4 111 ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 2018 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/03/2019 περισσότερα
18 374 Απευθείας ανάθεση διενέργειας εκτίμησης-τεχνικής περιγραφής – έκδοσης ενεργειακού... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
4 34 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ : ΄ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/01/2013 περισσότερα
6 115 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2012 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/03/2013 περισσότερα

Σελίδες