Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10531 - 10560 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 21/04/2024
Π.χ., 21/04/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
33 249 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 31/07/2012 περισσότερα
12 261 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/04/2014 περισσότερα
46 560 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ - ΕΝΦΙΑ - Φ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 30/11/2016 περισσότερα
26 185 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/07/2019 περισσότερα
48 537 Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ ,διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2020 περισσότερα
49 632 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΔΕΣΜΕΥΣΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 20/11/2017 περισσότερα
43 457 Αποδοχή δωρεάς υγειονομικού υλικού( αντισηπτικών gel) από την εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στο... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/10/2020 περισσότερα
22 157 ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/05/2012 περισσότερα
37 389 Έγκριση Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία: «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/09/2020 περισσότερα
13 79 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/03/2012 περισσότερα
32 443 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ-... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/09/2015 περισσότερα
16 177 ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΨΗΦΙΣΗΣ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/04/2017 περισσότερα
28 364 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2015 περισσότερα
23 266 ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ -... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/05/2017 περισσότερα
20 379 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/05/2014 περισσότερα
2 20 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 18/01/2016 περισσότερα
44 683 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2015 περισσότερα
41 455 ‘ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 22/10/2018 περισσότερα
44 399 Εξωδικαστικός συμβιβασμός, μετά τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 39071/2019 και 50673/2019 αιτήσεις –... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
13 88 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/04/2013 περισσότερα
38 320 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση όρων... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/11/2019 περισσότερα
6 58 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΥΟ ΑΓΟΝΩΝ ΦΑΝΕΡΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 13/02/2017 περισσότερα
5 58 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 19/02/2015 περισσότερα
38 536 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΕΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/10/2015 περισσότερα
14 189 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 2 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 18/04/2016 περισσότερα
5 71 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ αριθ. 130/2019 διαταγής πληρωμής του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
27 332 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΟΫΠ. 40.000,00 € με Φ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/07/2018 περισσότερα
39 470 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/09/2017 περισσότερα
14 172 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης – 1ου Πρωτοκόλλου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/04/2020 περισσότερα
33 390 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/07/2017 περισσότερα

Σελίδες