Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10531 - 10560 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 29/03/2023
Π.χ., 29/03/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
48 534 Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2020 περισσότερα
23 295 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΦΡΑΝΤΖΗ ΠΡΟΥΠΟΛ.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/06/2015 περισσότερα
38 396 Παροχή νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων. Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/09/2020 περισσότερα
28 294 Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση του «14ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΙΤΗΣ» Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/07/2020 περισσότερα
10 120 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/03/2015 περισσότερα
6 81 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 20/02/2015 περισσότερα
5 66 Eξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση έκθεσης εικαστικού περιεχομένου των Λαμιωτών δημιουργών,... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
44 404 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου: «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
2 22 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/01/2015 περισσότερα
39 325 Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση δυο εκδηλώσεων στη δημοτική πινακοθήκη Λαμίας «Αλ.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/11/2019 περισσότερα
22 160 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 30/05/2019 περισσότερα
39 635 ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/11/2014 περισσότερα
10 75 ΈΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/03/2019 περισσότερα
38 620 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 05/11/2014 περισσότερα
9 178 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/03/2014 περισσότερα
51 556 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 50ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 28/12/2018 περισσότερα
47 592 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 237/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΩ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ-ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/11/2017 περισσότερα
7 98 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
42 512 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/10/2017 περισσότερα
33 514 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 07/08/2014 περισσότερα
40 493 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016-ΕΙΣΗΓΗΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/09/2017 περισσότερα
42 393 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/10/2013 περισσότερα
24 418 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ΄ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/06/2014 περισσότερα
36 413 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 10/08/2017 περισσότερα
32 289 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2013) Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/09/2013 περισσότερα
43 475 ΈΓΚΡΙΣΗ ‘Η MH 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/11/2018 περισσότερα
22 199 ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/06/2013 περισσότερα
36 395 ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ , ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/09/2018 περισσότερα
27 324 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΥΟ ΑΓΟΝΩΝ ΦΑΝΕΡΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 26/06/2017 περισσότερα
29 344 ΕΓΚΡΙΣΗ ΄Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/07/2018 περισσότερα

Σελίδες