Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10651 - 10680 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 26/02/2024
Π.χ., 26/02/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
24 282 ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/06/2018 περισσότερα
27 324 ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/07/2018 περισσότερα
17 183 ΈΓΚΡΙΣΗ 3ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 02/05/2018 περισσότερα
9 93 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΕΙΣ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 05/03/2018 περισσότερα
10 103 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/03/2018 περισσότερα
4 54 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ -ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/02/2015 περισσότερα
2 6 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ 1ης/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/01/2018 περισσότερα
43 714 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 18/12/2014 περισσότερα
42 684 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΣΗΣ ΠΑΛΑΤΕΙΑΣ, ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/12/2014 περισσότερα
51 663 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΦΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 27/11/2017 περισσότερα
36 576 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/10/2014 περισσότερα
42 511 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/10/2017 περισσότερα
47 590 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 63/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΩ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ-ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/11/2017 περισσότερα
34 527 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/09/2014 περισσότερα
36 413 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 10/08/2017 περισσότερα
40 492 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/09/2017 περισσότερα
30 477 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/07/2014 περισσότερα
27 325 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 26/06/2017 περισσότερα
19 195 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/05/2017 περισσότερα
21 234 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/05/2017 περισσότερα
12 270 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/04/2014 περισσότερα
20 349 ΕΚ ΝΕΟΥ 3η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/05/2014 περισσότερα
13 132 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/03/2017 περισσότερα
9 160 ΔΕΣΜΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/03/2014 περισσότερα
3 35 ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΠΟΣΟΥ 10.000,00€ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΟ ΑΒΕΕ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
28 263 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/08/2013 περισσότερα
40 374 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ)ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/10/2013 περισσότερα
47 573 ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΜΗ ΔΩΡΕΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ATTICA BANK ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 180 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/12/2016 περισσότερα
20 176 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/06/2013 περισσότερα
33 421 ΘΕΜΑ : ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 02/09/2016 περισσότερα

Σελίδες