Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10651 - 10680 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 08/02/2023
Π.χ., 08/02/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
16 204 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ Δ.Ε.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/04/2016 περισσότερα
11 227 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 02/04/2014 περισσότερα
39 637 ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/11/2014 περισσότερα
13 163 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 13/04/2016 περισσότερα
7 109 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
5 51 ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 5470/234263/10-12-2013 ΑΠΟΦ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/02/2014 περισσότερα
8 110 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 17/03/2016 περισσότερα
33 300 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/09/2013 περισσότερα
33 516 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4257/14 Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 07/08/2014 περισσότερα
23 210 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:-ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Μ.Π.Ε.) ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/06/2013 περισσότερα
26 420 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ- Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/06/2014 περισσότερα
7 97 Εισήγηση στο Δ. Σ. για Αναμόρφωση του ΟΠΔ του Δήμου έτους 2020 Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 20/02/2020 περισσότερα
1 14 Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/01/2020 περισσότερα
50 562 Εξειδίκευση πίστωσης για την τοποθέτηση 1 μετρητή ΦΟΠ Νο 2.0 στην Κοινότητα Κόμματος (στην... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2020 περισσότερα
40 352 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συμπληρωματικά έργα... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/11/2019 περισσότερα
15 127 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/04/2013 περισσότερα
16 311 ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
44 473 Περί «Διαγραφής οφειλών (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)» Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/11/2020 περισσότερα
32 264 Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων». Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/10/2019 περισσότερα
39 424 Έγκριση του 2ου Πρακτικού (Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
26 187 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/07/2019 περισσότερα
7 47 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/03/2013 περισσότερα
14 102 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 08/04/2019 περισσότερα
31 334 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/08/2020 περισσότερα
3 22 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΩΝ»... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/01/2019 περισσότερα
24 265 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/06/2020 περισσότερα
18 212 « Έγκριση 1ου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/05/2020 περισσότερα
49 405 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/12/2012 περισσότερα
45 502 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/11/2018 περισσότερα
38 422 ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ , ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/10/2018 περισσότερα

Σελίδες