Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 91 - 120 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 05/03/2024
Π.χ., 05/03/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
37 281 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/09/2012 περισσότερα
19 196 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/05/2017 περισσότερα
10 73 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7914/22-2-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΟΓΩ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/03/2019 περισσότερα
19 261 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 31/05/2016 περισσότερα
13 133 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ. 21.049,00€ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/03/2017 περισσότερα
28 377 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2015 περισσότερα
31 404 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 155/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ) Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/08/2016 περισσότερα
42 609 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2015 περισσότερα
43 639 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 10,4... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2015 περισσότερα
11 151 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/04/2016 περισσότερα
23 302 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/06/2015 περισσότερα
28 434 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/07/2014 περισσότερα
7 86 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/03/2016 περισσότερα
6 68 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 535/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ- ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/02/2016 περισσότερα
36 335 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΑΤΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/10/2013 περισσότερα
51 438 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ (... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 20/12/2012 περισσότερα
4 46 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/02/2015 περισσότερα
35 485 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/10/2015 περισσότερα
38 541 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 60.000,00... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/10/2015 περισσότερα
33 453 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 18/09/2015 περισσότερα
6 45 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/02/2013 περισσότερα
37 595 ΔΕΣΜΕΥΣΗ -ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 23/10/2014 περισσότερα
4 37 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 31/01/2017 περισσότερα
53 638 Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου Οικονομική Επιτροπή Τετ, 30/12/2020 περισσότερα
47 575 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/12/2016 περισσότερα
46 573 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/11/2017 περισσότερα
50 558 Περί «Λήψης μέτρων ελάφρυνσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορωνοϊό – COVID 19» Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2020 περισσότερα
40 475 ΈΓΚΡΙΣΗ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/09/2017 περισσότερα
34 395 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚAΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 31/07/2017 περισσότερα
45 509 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΕΦΕΣΗΣ 42/2018 ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΕΦΕΣΗΣ 658/... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/11/2018 περισσότερα

Σελίδες