Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10801 - 10830 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 27/02/2024
Π.χ., 27/02/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
4 186 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
18 540 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2012 περισσότερα
7 233 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
17 493 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (12η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/11/2012 περισσότερα
4 132 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/03/2012 περισσότερα
2 52 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
8 155 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 22/03/2018 περισσότερα
7 114 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 05/03/2018 περισσότερα
13 208 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ. Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 03/05/2018 περισσότερα
4 67 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΑΛΕΠΟΣΠΙΤΑ) Ή... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/01/2018 περισσότερα
13 285 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧ. ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ Ν. ΦΘ/ΔΑΣ (ΕΠΖ) Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/06/2017 περισσότερα
6 119 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ,ΣΤΟ ΔΛ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
1 27 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2017 περισσότερα
3 72 ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΥΚΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 20/02/2017 περισσότερα
18 528 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 20/10/2016 περισσότερα
1 23 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/01/2016 περισσότερα
2 67 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
15 444 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/09/2016 περισσότερα
10 288 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ IΟΥΛΙΟ 2016 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
19 458 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 02/11/2015 περισσότερα
17 227 Σύσταση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου: ΄Μεταστέγαση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/09/2020 περισσότερα
17 371 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 287/2015 ΑΔΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/09/2015 περισσότερα
11 137 Συμπλήρωση – τροποποίηση της αριθ. 369/2019 απόφασης του Δ.Σ. “περί ορισμού Αντιδημάρχου και... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 περισσότερα
14 184 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της πόλης Λαμίας και των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
13 347 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 07/08/2015 περισσότερα
8 104 Απευθείας μίσθωση ακινήτων, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, για τη στέγαση των 1ου , 2ου , 4ου , 8ου... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
4 138 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ,... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/03/2016 περισσότερα
19 472 Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο: «Κατασκευή... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
3 53 Ορισμός Προέδρου και Μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
18 407 Έγκριση οριστικών πρωτόκολλων παραλαβής που αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/10/2019 περισσότερα

Σελίδες