Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10831 - 10855 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 08/06/2023
Π.χ., 08/06/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
4 150 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
3 58 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2ΜΗΝΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ Η... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 05/02/2015 περισσότερα
8 271 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΛΑΜΙΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 30/06/2014 περισσότερα
13 314 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΤΕΙ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/09/2014 περισσότερα
21 478 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/11/2015 περισσότερα
2 4 ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
4 182 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣΑΚΑΡΗ ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
19 411 ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 02/11/2015 περισσότερα
19 335 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/07/2018 περισσότερα
19 312 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/07/2018 περισσότερα
27 429 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜ/ΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 22/10/2018 περισσότερα
23 350 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 278 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΧΕΙΒΑΔΑΡΙΑ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/08/2018 περισσότερα
14 205 Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
11 303 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄¨ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2015 περισσότερα
10 126 Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/05/2020 περισσότερα
4 148 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/03/2012 περισσότερα
2 68 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
5 155 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΛΑΜΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/03/2015 περισσότερα
9 206 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
10 283 ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΥΛΙΔΟΣ 3 (ΠΕΟ) Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
9 299 ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ" Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/06/2012 περισσότερα
7 219 ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
15 242 ΠΕΡΙ ΄ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΜΙΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 23/05/2018 περισσότερα
6 106 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/03/2013 περισσότερα
8 123 ΠΕΡΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 72906/22-10-17 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 22/03/2018 περισσότερα

Σελίδες