Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10831 - 10855 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 08/12/2023
Π.χ., 08/12/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
27 566 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
15 239 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 23/05/2018 περισσότερα
4 110 ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΩΣ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/03/2012 περισσότερα
8 120 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 109/2018 ΑΔΣ (ΑΔ 6Θ6ΘΩΛΚ-ΓΟ2) Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 22/03/2018 περισσότερα
13 292 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/09/2014 περισσότερα
1 30 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2012 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2012 περισσότερα
3 42 Έγκριση τροποποίησης άρθρου 3 κανονισμού λειτουργίας κλειστών και ανοικτών αθλητικών χώρων -... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
18 399 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ : ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 21/10/2013 περισσότερα
16 208 Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος. Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/08/2020 περισσότερα
12 373 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/07/2016 περισσότερα
18 511 ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 20/10/2016 περισσότερα
2 26 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΦΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
13 423 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/08/2016 περισσότερα
4 24 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΄ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΟΔΙΤΣΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/01/2013 περισσότερα
15 358 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/10/2014 περισσότερα
10 337 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΔ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
1 42 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΑΤΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/01/2016 περισσότερα
4 106 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΚΑΙ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 16/02/2015 περισσότερα
27 440 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 22/10/2018 περισσότερα
13 335 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΤΣΑΛΤΑΚΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 07/08/2015 περισσότερα
4 34 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΄ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2018΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/01/2018 περισσότερα
19 428 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/1/2016 ΕΩΣ 31/12/... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 02/11/2015 περισσότερα
6 147 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ Ν. ΦΘ/ΔΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
13 305 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/06/2017 περισσότερα
9 272 ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΔΕΥΑΛ ΓΙΑ ΤΗ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/06/2012 περισσότερα

Σελίδες