Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10831 - 10855 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 05/12/2022
Π.χ., 05/12/2022
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
34 564 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓIΑ ΤΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
29 483 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/11/2018 περισσότερα
21 342 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ EΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 06/08/2018 περισσότερα
16 364 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ΄. Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/08/2017 περισσότερα
31 522 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
13 278 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/06/2017 περισσότερα
16 382 ΠΕΡΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΣΑΛΤΑΚΗ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
8 160 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΆΡΙΘΜ. 98/2018 ΑΔΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 22/03/2018 περισσότερα
11 302 ANAΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 119/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τρί, 17/07/2012 περισσότερα
6 72 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΑΠ ΤΟΥ ΔΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 603/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/02/2018 περισσότερα
7 222 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
4 142 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ». Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/03/2012 περισσότερα
5 69 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΆΡΙΘΜ. 39/2018 ΑΔΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/02/2018 περισσότερα
2 62 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ β' παρ. ΤΗΣ 744/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
1 16 ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 494/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2017 περισσότερα
18 515 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ Ο.Ε.Υ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 20/10/2016 περισσότερα
21 516 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/11/2015 περισσότερα
13 427 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΠΕ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΑΤΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/08/2016 περισσότερα
19 448 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 02/11/2015 περισσότερα
8 272 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
13 334 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 07/08/2015 περισσότερα
4 119 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/03/2016 περισσότερα
8 227 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ.... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 11/05/2015 περισσότερα
2 65 ΠΕΡΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ESCROW ACCOUNT) ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
1 21 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2016-17 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/01/2016 περισσότερα

Σελίδες