Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 571 - 600 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 04/03/2024
Π.χ., 04/03/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςφθίνουσα ταξινόμηση Επιλογές
7 242 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 258 ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 194 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 210 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 237 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟΔΙΤΣΑΣ" Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 253 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 205 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 221 ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 232 ΠΑΡΑΛΑΒΗ Β2 ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΥΠΑΤΗΣ) Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 248 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΔ ΛΥΓΑΡΙΑΣ " Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 200 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔ. 19.1 ΤΟΥ Ε.Π. "ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013" Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 216 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 227 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 243 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΑΘΚΗΤΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 259 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 195 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 211 ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 238 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 05-04-2012 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 254 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ Ε.Α.Κ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 206 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 222 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 233 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 249 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 201 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Π. "ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ" - Α.Π.-0,5, Θ.Π."ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 217 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΗΣ ΠΟΛΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 228 ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ , ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 244 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 260 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΑΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 196 ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΔΜΗΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ & ΣΟΛΩΝΟΣ, ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΛΑΜΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 212 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΛΩΝΟΣ & 2ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ . Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα

Σελίδες