Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10561 - 10590 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 17/04/2024
Π.χ., 17/04/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
25 234 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 17/2013 ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/07/2013 περισσότερα
40 569 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
27 348 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 22/07/2015 περισσότερα
42 514 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/10/2017 περισσότερα
37 516 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ -ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2015 περισσότερα
24 317 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/06/2015 περισσότερα
42 465 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 29/10/2018 περισσότερα
22 404 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/06/2014 περισσότερα
42 316 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/10/2012 περισσότερα
11 79 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 10/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/03/2019 περισσότερα
12 69 ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/03/2012 περισσότερα
31 236 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/07/2012 περισσότερα
51 560 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 28/12/2018 περισσότερα
51 597 Σύσταση Επιτροπής για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων ανάδειξης των μελών των Επιτροπών των... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/12/2020 περισσότερα
17 345 ΕΚ ΝΕΟΥ 2η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/05/2014 περισσότερα
36 447 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 21/09/2016 περισσότερα
12 274 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/04/2014 περισσότερα
13 91 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/04/2013 περισσότερα
11 138 Eγκριση και υπογραφή συμβάσεων χρήσης ηλεκτρονικής τραπεζικής με τις τράπεζες που τηρούνται... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/03/2020 περισσότερα
36 495 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 14/10/2015 περισσότερα
34 477 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/09/2015 περισσότερα
51 449 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 20/12/2012 περισσότερα
7 98 Ανάκληση της αριθ. 400/23-12-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων – Υποβολή... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 20/02/2020 περισσότερα
1 15 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου έκτασης 15 στρεμμάτων... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/01/2020 περισσότερα
34 544 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ΄ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/09/2014 περισσότερα
31 495 ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/07/2014 περισσότερα
6 62 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 20/02/2015 περισσότερα
13 178 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν. 8 ΦΑΝ. ΠΛΕΙΟΔ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1 ΤΜΗΜ.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/04/2015 περισσότερα
31 404 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 155/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ) Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/08/2016 περισσότερα
40 375 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/10/2013 περισσότερα

Σελίδες