Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10621 - 10650 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 20/06/2024
Π.χ., 20/06/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
14 188 Αποδοχή ή μη προτάσεων του υπ’αριθ. 4/2020 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
12 179 ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ Υ/3ΟΥ ΓΕΛ ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 20/04/2018 περισσότερα
6 86 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/02/2018 περισσότερα
11 264 5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2015 περισσότερα
1 5 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ,ΕΤΟΥΣ 2016 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/01/2016 περισσότερα
4 125 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
16 439 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ -ΚΕΤΕΚ ΛΑΜΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/11/2014 περισσότερα
6 121 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/03/2013 περισσότερα
15 393 ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/10/2014 περισσότερα
16 425 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : " ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
13 345 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/08/2012 περισσότερα
10 297 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
2 78 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
4 145 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/03/2016 περισσότερα
2 91 ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου Α.Π.Ε.-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΕΚΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΡΙΣΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
7 96 Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο «ΠΡΟΣΘΗΚΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/04/2020 περισσότερα
2 6 Επικύρωση απολογισμού 2019 κληροδοτήματος «Κων/νου Μουστάκα» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/01/2020 περισσότερα
5 69 Περί «Εκμίσθωσης του κυλικείου του Δημοτικού Νεκροταφείου Λαμίας (Ξηριώτισσας) με δημοπρασία» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 30/03/2020 περισσότερα
16 352 Παράταση προθεσμίας έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ –Γ ΦΑΣΗ Α) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
18 377 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 21/10/2013 περισσότερα
13 298 ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 35 ΣΤΡ.ΣΤΗΝ ΤΚ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/09/2014 περισσότερα
21 504 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΥΔΡΟΜΥΛΟΥ ΤΚ ΜΟΣΧΩΧΟΡΙΟΥ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/11/2015 περισσότερα
18 425 Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών καθαριότητας και έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης εκτέλεσης... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
19 437 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5.870,00€ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 02/11/2015 περισσότερα
5 180 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/04/2019 περισσότερα
8 205 ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 13/06/2019 περισσότερα
1 15 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/01/2019 περισσότερα
17 394 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΑΤΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/09/2015 περισσότερα
6 126 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (2 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΚΑΤ/ΤΟΣ ΥΠΑΤΗΣ)... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
20 340 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΆΡΙΘΜ. 321/2018 ΑΔΣ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 02/08/2018 περισσότερα

Σελίδες