Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10741 - 10770 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 20/04/2024
Π.χ., 20/04/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
11 266 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2015 περισσότερα
12 317 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 24/07/2015 περισσότερα
9 233 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/05/2015 περισσότερα
4 151 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΜΕΛΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΟΔΙΤΣΑΣ" Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/03/2012 περισσότερα
2 71 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. - Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ (... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
6 155 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ ΕΡΓOY ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
3 108 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ -ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΚ ΖΗΛΕΥΤΟΥ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 20/02/2017 περισσότερα
23 626 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 15/12/2016 περισσότερα
1 6 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ,ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ,... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/01/2016 περισσότερα
4 132 ΠΕΡΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ «ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
8 219 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 30/06/2014 περισσότερα
4 33 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΄ΛΑΜΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2018΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/01/2018 περισσότερα
27 567 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
19 384 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΔΣΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/09/2017 περισσότερα
16 352 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/08/2017 περισσότερα
13 268 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/06/2017 περισσότερα
23 371 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/08/2018 περισσότερα
9 245 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΡΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΚΙΝΙΣΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
7 203 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ» αναδόχου... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/04/2015 περισσότερα
27 449 ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΥΟ (2) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 22/10/2018 περισσότερα
8 201 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 27/04/2017 περισσότερα
5 182 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 5ο-7ο-11ο-8ο-22ο... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/03/2015 περισσότερα
11 172 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ 133/2018 ΑΔΣ (ΑΔΑ: ΩΤΖΑΩΛΚ-ΔΟΧ) ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τρί, 17/04/2018 περισσότερα
17 290 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/06/2018 περισσότερα
2 55 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΑΛΩΤΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
8 164 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 311/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ.... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/04/2013 περισσότερα
8 144 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 22/03/2018 περισσότερα
13 302 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΄ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
10 223 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 20/05/2013 περισσότερα
4 17 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/01/2013 περισσότερα

Σελίδες