Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10771 - 10800 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 08/12/2022
Π.χ., 08/12/2022
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
51 431 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 20/12/2012 περισσότερα
15 152 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ,... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/04/2017 περισσότερα
12 136 ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ , ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/03/2018 περισσότερα
46 362 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/11/2012 περισσότερα
6 45 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/02/2018 περισσότερα
46 723 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ) ΠΡΟΥΠΟΛ. 62.... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 31/12/2015 περισσότερα
6 53 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 13/02/2017 περισσότερα
43 655 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2015 περισσότερα
52 694 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 04/12/2017 περισσότερα
42 624 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2015 περισσότερα
48 589 ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017-ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/12/2016 περισσότερα
48 614 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ–ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/11/2017 περισσότερα
41 587 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 40ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/11/2015 περισσότερα
39 291 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/09/2012 περισσότερα
43 515 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΓΟΝΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/11/2016 περισσότερα
40 577 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
29 211 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/07/2012 περισσότερα
37 524 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ Κ.Χ. ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ-... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2015 περισσότερα
19 131 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 02/05/2012 περισσότερα
9 51 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/02/2012 περισσότερα
32 435 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/09/2015 περισσότερα
35 435 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/09/2016 περισσότερα
29 389 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΕ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 21/08/2015 περισσότερα
29 383 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/08/2016 περισσότερα
20 266 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/06/2015 περισσότερα
25 328 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 23η /2016 ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ 24η/2016 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 07/07/2016 περισσότερα
18 246 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/05/2015 περισσότερα
18 248 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (4η) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/05/2016 περισσότερα
13 189 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΩΝ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/04/2015 περισσότερα
11 144 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. 5ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 30/03/2015 περισσότερα

Σελίδες