Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10771 - 10800 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 25/03/2023
Π.χ., 25/03/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
19 265 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 31/05/2016 περισσότερα
34 318 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/09/2013 περισσότερα
13 148 Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
11 154 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/04/2016 περισσότερα
24 228 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΕΩΣ ΤΟ 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2013 Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 18/07/2013 περισσότερα
16 220 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/05/2015 περισσότερα
8 100 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 7/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 17/03/2016 περισσότερα
17 145 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/05/2013 περισσότερα
3 27 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 25/01/2016 περισσότερα
6 73 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 20/02/2015 περισσότερα
10 65 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/03/2013 περισσότερα
3 43 Εξειδίκευση πίστωσης για την Προμήθεια βασιλόπιτας για την εθιμοτυπική κοπή πρωτοχρονιάτικης... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/01/2020 περισσότερα
52 633 Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 28/12/2020 περισσότερα
42 380 ΄ Έγκριση 1ου πρακτικού- ματαίωση αποτελέσματος – επανάληψη διαγωνισμού της προμήθειας: «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/12/2019 περισσότερα
49 553 Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2020 περισσότερα
35 293 Ασκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 143/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/10/2019 περισσότερα
45 486 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/11/2020 περισσότερα
50 417 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/12/2012 περισσότερα
29 216 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 25/07/2019 περισσότερα
39 415 ΄Εγκριση της με αριθ. πρωτ: 37800/28-9-2020 απόφασης του Δημάρχου με θέμα : « Ασκηση αιτήσεως... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
39 627 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/11/2014 περισσότερα
19 136 AΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ– ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/05/2019 περισσότερα
38 612 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 05/11/2014 περισσότερα
7 51 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/02/2019 περισσότερα
30 325 Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου, μετά από προδικαστική απόφαση- καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2020 περισσότερα
23 256 Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών-... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/06/2020 περισσότερα
17 203 Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου ευρισκόμενου στην Κοινότητα Αργυροχωρίου του Δήμου Λαμιέων. Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/05/2020 περισσότερα
45 357 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΤΟΣΙΕΣ" ΤΗΣ Τ.Κ. ΣΥΚΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/10/2012 περισσότερα
24 410 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΟΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/06/2014 περισσότερα
36 277 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/09/2012 περισσότερα

Σελίδες