Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10771 - 10800 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 04/03/2024
Π.χ., 04/03/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
37 507 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ -ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2015 περισσότερα
26 337 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 15/07/2015 περισσότερα
30 421 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 711/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε-ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/09/2015 περισσότερα
20 177 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΊΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/06/2013 περισσότερα
19 253 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/06/2015 περισσότερα
13 177 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν. 7 ΦΑΝ. ΠΛΕΙΟΔ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 7 ΤΜΗΜ.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/04/2015 περισσότερα
18 233 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17ης) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/05/2015 περισσότερα
14 99 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ν1 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛ. ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/04/2013 περισσότερα
4 25 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 07/02/2013 περισσότερα
48 385 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/11/2012 περισσότερα
1 12 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/01/2015 περισσότερα
37 595 ΔΕΣΜΕΥΣΗ -ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 23/10/2014 περισσότερα
34 545 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 2η ΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ΄ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/09/2014 περισσότερα
21 395 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ–ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/06/2014 περισσότερα
31 496 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 1) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Δ.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/07/2014 περισσότερα
20 367 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/05/2014 περισσότερα
5 21 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ:"ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ" Οικονομική Επιτροπή Τρί, 31/01/2012 περισσότερα
43 343 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 150 ΣΤΡ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΧΕΙΒΑΔΑΡΙΑ"... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/10/2012 περισσότερα
53 635 Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 30/12/2020 περισσότερα
25 184 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΔΩΝ" Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/06/2012 περισσότερα
35 263 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ : "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 24/08/2012 περισσότερα
45 489 Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/11/2020 περισσότερα
49 555 Έγκριση της υπ αριθ. 36694/21-9-2020 απόφασης του Δημάρχου περί : Απευθείας ανάθεση, λόγω... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2020 περισσότερα
17 104 ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ κ. Α. ΚΟΥΤΣΟΜΠΛΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/04/2012 περισσότερα
39 418 Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς και... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
15 184 Έγκριση του 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (7ου ΑΠΕ) του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/04/2020 περισσότερα
40 348 Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/11/2019 περισσότερα
1 9 Έγκριση απολογισμού 2019 κληροδοτήματος «Κων/νου Μουστάκα» και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/01/2020 περισσότερα
26 184 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/07/2019 περισσότερα
32 260 Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου: «Στεγανοποίηση κέντρου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/10/2019 περισσότερα

Σελίδες