Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 121 - 150 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 07/10/2022
Π.χ., 07/10/2022
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
22 199 ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/06/2013 περισσότερα
45 560 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/10/2017 περισσότερα
46 516 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ Α.... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
39 461 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/09/2017 περισσότερα
39 436 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 3ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/10/2018 περισσότερα
33 381 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ AΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/07/2017 περισσότερα
34 376 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/09/2018 περισσότερα
14 111 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ν13 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛ. ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/04/2013 περισσότερα
23 262 ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/06/2018 περισσότερα
5 36 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/02/2013 περισσότερα
24 280 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Δ.Α.Κ.»... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/06/2017 περισσότερα
16 179 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ -ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/04/2017 περισσότερα
13 161 ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ – ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 04/04/2018 περισσότερα
49 394 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/12/2012 περισσότερα
11 96 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 13/03/2017 περισσότερα
8 70 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/02/2018 περισσότερα
3 19 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2211/16-1-2018 (ΑΔΑ: ΩΜΤ5ΤΩΛΚ-Λ42) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/01/2018 περισσότερα
54 711 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/12/2017 περισσότερα
49 639 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛ. 7.200,00 € με ΦΠΑ 24% Οικονομική Επιτροπή Δευ, 20/11/2017 περισσότερα
42 328 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/10/2012 περισσότερα
44 535 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/11/2016 περισσότερα
33 248 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 31/07/2012 περισσότερα
44 693 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2015 περισσότερα
23 168 ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/05/2012 περισσότερα
15 88 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/03/2012 περισσότερα
2 8 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/01/2012 περισσότερα
37 460 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 36Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/09/2016 περισσότερα
31 414 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/08/2016 περισσότερα
34 463 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 33ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/09/2015 περισσότερα
28 371 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2015 περισσότερα

Σελίδες