Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 151 - 180 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 24/09/2022
Π.χ., 24/09/2022
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
6 100 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/02/2018 περισσότερα
1 37 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΥΠΑΤΗΣ" ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2012 περισσότερα
6 138 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 5/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
3 90 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 20/02/2017 περισσότερα
4 19 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΑΘΗΝΑΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/01/2018 περισσότερα
1 44 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2017 περισσότερα
27 552 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
18 543 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 20/10/2016 περισσότερα
15 459 ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/09/2016 περισσότερα
12 375 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/07/2016 περισσότερα
17 387 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε. ΄ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/09/2015 περισσότερα
10 300 ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΔΑΤΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
12 313 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ & ΤΟ 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 24/07/2015 περισσότερα
11 261 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 186... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2015 περισσότερα
4 148 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/03/2016 περισσότερα
3 93 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΟΣΟΥ 12.241,61 € ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/02/2016 περισσότερα
1 42 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΑΤΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/01/2016 περισσότερα
1 21 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Ή ΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/01/2014 περισσότερα
5 138 ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΛΟΓΓΑ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΡΟΔΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/03/2015 περισσότερα
4 81 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 459/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 16/02/2015 περισσότερα
18 392 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ-ΚΕΤΕΚ ΛΑΜΙΑΣ (ΜΑΛΛΙΟΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 21/10/2013 περισσότερα
2 8 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
13 288 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
3 52 Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 398/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το σκέλος της αποδοχής... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
19 470 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
10 208 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ) ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΕΛΦΙΝΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 20/05/2013 περισσότερα
16 443 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ -ΚΕΤΕΚ ΛΑΜΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/11/2014 περισσότερα
16 319 Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
15 397 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/10/2014 περισσότερα
18 404 Περί «Διαγραφής οφειλών από πρόστιμα ΚΟΚ (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06) Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/10/2019 περισσότερα

Σελίδες