Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 181 - 210 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 25/03/2023
Π.χ., 25/03/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
43 464 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/10/2020 περισσότερα
20 379 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/05/2014 περισσότερα
28 207 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/07/2019 περισσότερα
39 406 Σύνταξη έκθεσης ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2019 - Εισήγηση στο Δ.Σ.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
15 299 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΄ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 23/04/2014 περισσότερα
16 122 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/04/2019 περισσότερα
6 42 ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Η ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 785/2018 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/02/2019 περισσότερα
28 304 Ανάκληση της αριθ. 268/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/07/2020 περισσότερα
42 333 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/10/2012 περισσότερα
50 549 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
22 247 Μετάθεση προθεσμιών ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/06/2020 περισσότερα
34 253 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 207/2012 ΑΠΌΦΑΣΗΣ Ο.Ε.- ΕΓΚΡΙΣΗ ΤEΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 10/08/2012 περισσότερα
23 173 ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΛΥΧΝΟΥ, ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/05/2012 περισσότερα
46 566 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/11/2017 περισσότερα
16 93 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/04/2012 περισσότερα
3 13 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/01/2012 περισσότερα
39 467 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/09/2017 περισσότερα
40 442 ‘ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/10/2018 περισσότερα
33 387 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/07/2017 περισσότερα
35 382 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 10/09/2018 περισσότερα
26 311 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.299/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/07/2018 περισσότερα
26 303 ΑΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 85/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/06/2017 περισσότερα
23 268 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/06/2018 περισσότερα
24 286 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/06/2017 περισσότερα
16 161 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/04/2017 περισσότερα
15 167 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 13ης και 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/04/2018 περισσότερα
11 102 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 13/03/2017 περισσότερα
8 76 ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΆΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Α2521/2017... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/02/2018 περισσότερα
56 730 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 29/12/2017 περισσότερα
2 5 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/01/2017 περισσότερα

Σελίδες