Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 271 - 300 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 25/06/2024
Π.χ., 25/06/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςφθίνουσα ταξινόμηση Επιλογές
5 45 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΠ. ΤΕΜΠΕΛΗΣ Α.Ε.) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
5 61 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
5 56 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
5 51 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.51095/1-10-10 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
5 46 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΠ. ΤΕΜΠΕΛΗΣ Α.Ε.) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
5 57 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΖΙΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
5 52 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.32180/15-07-08 ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
5 47 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.34441/16-09-2005 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
5 58 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΚΟΡΡΕ ΜΑΡΙΑ) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
5 53 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.21970/11-05-2009 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
5 48 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.56590/6-7-2011 ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
5 59 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΖΙΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
5 54 ΠΕΡΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.23/12 ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
5 49 ΠΕΡΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.42/12 ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
5 44 ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ Α. ΣΑΜΑΡΑ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
5 60 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ( ΚΟΡΡΕ ΜΑΡΙΑ) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πέμ, 15/03/2012 περισσότερα
14 76 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 16/03/2012 περισσότερα
14 77 ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Οικονομική Επιτροπή Παρ, 16/03/2012 περισσότερα
13 80 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ - ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/03/2012 περισσότερα
13 81 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/03/2012 περισσότερα
13 82 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/03/2012 περισσότερα
13 83 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/03/2012 περισσότερα
13 78 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/03/2012 περισσότερα
13 84 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/03/2012 περισσότερα
13 79 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/03/2012 περισσότερα
4 145 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/03/2012 περισσότερα
4 113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/03/2012 περισσότερα
4 129 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/03/2012 περισσότερα
4 140 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Π.Δ. 194/79. Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/03/2012 περισσότερα
4 124 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/03/2012 περισσότερα

Σελίδες