Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10741 - 10770 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 27/11/2022
Π.χ., 27/11/2022
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
4 43 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ :΄ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/01/2013 περισσότερα
18 525 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 20/10/2016 περισσότερα
18 527 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2012 περισσότερα
15 441 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 60% ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. (1.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/09/2016 περισσότερα
17 480 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σ.Π.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΄... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/11/2012 περισσότερα
21 481 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘ.1 ΠΔ 270/81 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Ή ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/11/2015 περισσότερα
10 282 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΚ ΜΕΞΙΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
19 413 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 02/11/2015 περισσότερα
17 404 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΔΕ ΛΑΜΙΕΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 24/09/2015 περισσότερα
16 422 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : " ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΒΑΡΔΑΤΩΝ" Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
14 356 Η ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/08/2015 περισσότερα
4 130 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΜΕΧΡΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ , ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2016 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/03/2016 περισσότερα
13 342 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 27/08/2012 περισσότερα
12 330 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΑΤΗΣ ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 24/07/2015 περισσότερα
7 262 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ Τ.Δ.... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
11 278 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2015 περισσότερα
5 182 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝ. ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τρί, 10/04/2012 περισσότερα
2 75 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 45/2014 ΚΑΙ 149/2014 ,ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 17/02/2016 περισσότερα
2 102 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ" Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 22/02/2012 περισσότερα
9 244 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν. 4182/2013, 4261/2014 ΓΙΑ ΤΑ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/05/2015 περισσότερα
1 28 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/01/2016 περισσότερα
1 22 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2012 περισσότερα
5 155 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΛΑΜΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/03/2015 περισσότερα
4 98 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΔΕΛΦΙΝΟΥ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 16/02/2015 περισσότερα
3 34 Ορισμός εκπροσώπου ( με τον αναπληρωτή του ) για τη συγκρότηση Επιτροπής για θέματα Ανέλκυσης,... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
2 26 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΦΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
19 452 Καθορισμός διδάκτρων – παροχών του Δημοτικού Ωδείου Λαμίας για το σχολικό έτος 2019-2020 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
21 515 Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ του ΥΠ.ΕΣ. και ειδικότερα στην... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
18 495 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 363/2014 ΑΔΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟN ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 10/12/2014 περισσότερα
18 386 Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του Δήμου... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/10/2019 περισσότερα

Σελίδες