Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Γραμματείας

Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Δημητρόπουλος Ιωάννης Τηλ. 22313-51544
i.dimitropoulos@lamia-city.gr
[Π]
Τσάρος Αθανάσιος με όνομα πατρός Ζήσης Τηλ. 22313-51566
[Π]