Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Φιλαρμονικής

Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Μαντάς Δημήτριος με όνομα πατρός Παρασκευάς - Υπεύθυνος Γραφείου Τηλ. 22310-21882
[Π]
Πολυμεροπούλου Ιωάννα με όνομα πατρός Κωνσταντίνος Τηλ. 22310-21882
i.polimeropoulou@lamia-city.gr
[Π]
Χασιακού Μαρία με όνομα πατρός Σπύρος Τηλ. 22310-21882
[Π]