Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Ελέγχου Αυθαίρετων Κατασκευών

Γενική Διεύθυνση
Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Δήμου Ελένη Τηλ. 22313-51087
Φαξ 22310-22641
e.dhmou@lamia-city.gr
[Π]
Καραντζάβελου Πανωραία Τηλ. 22313-51087
Φαξ 22310-22641
karatzavelou.panorea@lamia-city.gr
[Π]