Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
Δημοτική Ενότητα Λιανοκλαδίου
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Σκαρμούτσος Κωνσταντίνος Τηλ. 22313-51098
Φαξ 22310-79359
skarmoutsos.kostas@lamia-city.gr
[Π]