Ιστορικό επιχείρησης

AGREFIN- Κ.ΜΩΡΑΙΤΗΣ-Β.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ

Η εταιρεία ιδρύθηκε από τους Κώστα Μωραϊτη, Γεωπόνο – Γεωργοοικονομολόγο – τ. Τραπεζικό Στέλεχος και τον Βασίλη Σταματόπουλο, Οικονομολόγο – Λογιστή.

Σκοπός μας να προσφέρουμε πρωτοπόρες και ολοκληρωμένες οικονομικές υπηρεσίες, τόσο στους ιδιώτες όσο και στις επιχειρήσεις. Η μακρόχρονη εμπειρία μας, η τεχνογνωσία και η πιστότητα στη μέχρι σήμερα παρουσία μας. Βασικές μας δραστηριότητες: Υπηρεσίες Αγροτικής Οικονομίας – Λογιστικής και Επενδυτικής του κλάδου – Τραπεζική Συμβουλευτική – Ρυθμίσεις Οφειλών – Ασφαλιστικές προτάσεις και Διαχείριση ακινήτων. στην αγορά και στην κοινωνία εγγυάται την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.