Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 781 - 810 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 16/06/2024
Π.χ., 16/06/2024
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
45 554 ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/10/2017 περισσότερα
27 554 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
49 554 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση όρων... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2020 περισσότερα
50 554 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 3ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
45 554 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ 2016 Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/11/2016 περισσότερα
39 554 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 09/11/2015 περισσότερα
35 553 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/09/2014 περισσότερα
31 553 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 493/2018 Α.Δ.Σ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
45 553 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 550/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/10/2017 περισσότερα
27 553 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 490/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 651/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
49 553 Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2020 περισσότερα
50 553 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
45 553 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 57Τ.Μ. ΣΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/11/2016 περισσότερα
39 553 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 09/11/2015 περισσότερα
19 553 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ -ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 10/11/2016 περισσότερα
31 552 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
44 552 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 527/2017 ΑΠΌΦ. ΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ Δ.Σ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/10/2017 περισσότερα
27 552 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
49 552 Έγκριση πρακτικού IV διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια: «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2020 περισσότερα
50 552 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ Α.... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
45 552 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/11/2016 περισσότερα
39 552 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 09/11/2015 περισσότερα
19 552 ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ- ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 10/11/2016 περισσότερα
35 552 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/09/2014 περισσότερα
27 551 ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
49 551 Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2020 περισσότερα
50 551 ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
45 551 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/11/2016 περισσότερα
39 551 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 09/11/2015 περισσότερα
19 551 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (11η) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Πέμ, 10/11/2016 περισσότερα

Σελίδες