Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 181 - 210 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 04/12/2022
Π.χ., 04/12/2022
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
9 84 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 05/03/2018 περισσότερα
33 456 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 18/09/2015 περισσότερα
55 725 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ -ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 21/12/2017 περισσότερα
28 355 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 26ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2015 περισσότερα
50 653 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ- ΔΕΣΜΕΥΣΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 22/11/2017 περισσότερα
18 259 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/05/2016 περισσότερα
21 287 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/06/2015 περισσότερα
11 148 ΕΓΚΡΙΣΗ ΄Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/04/2016 περισσότερα
15 212 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/05/2015 περισσότερα
12 165 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ -ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/04/2015 περισσότερα
7 93 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 51 / 2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/03/2016 περισσότερα
6 65 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 20/02/2015 περισσότερα
37 604 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :ΗΛΕΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 23/10/2014 περισσότερα
32 504 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 31/07/2014 περισσότερα
22 402 ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/06/2014 περισσότερα
20 373 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/05/2014 περισσότερα
9 180 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/03/2014 περισσότερα
13 293 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 236/2013 ΑΠΌΦΑΣΗΣ Ο.Ε. Οικονομική Επιτροπή Παρ, 11/04/2014 περισσότερα
13 163 Έγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
7 100 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
42 395 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΄ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΔΟΜΟΚΟΥ ΣΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/10/2013 περισσότερα
32 291 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ : ΄ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/09/2013 περισσότερα
23 201 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/06/2013 περισσότερα
45 562 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/10/2017 περισσότερα
4 58 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση χώρου Ανέγερσης μνημείου επισκόπου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/02/2020 περισσότερα
14 113 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ν15 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛ. ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/04/2013 περισσότερα
39 463 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/09/2017 περισσότερα
44 395 Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «χριστουγεννιάτικη γιορτή για παιδιά» στη... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
50 568 Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας Ηλεκτρονικού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2020 περισσότερα
33 383 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/07/2017 περισσότερα

Σελίδες