Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 181 - 210 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 01/04/2023
Π.χ., 01/04/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
36 454 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 21/09/2016 περισσότερα
31 408 ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΜΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/08/2016 περισσότερα
27 334 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2ο... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/07/2018 περισσότερα
16 215 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ -ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/05/2015 περισσότερα
25 291 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/07/2018 περισσότερα
19 267 ΑΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 31/05/2016 περισσότερα
6 68 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠ 300... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 20/02/2015 περισσότερα
17 190 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΙΚΑ ΕΤΩΝ 2001 ΕΩΣ 2006 Οικονομική Επιτροπή Τετ, 02/05/2018 περισσότερα
11 156 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/04/2016 περισσότερα
10 110 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 9197/6-3-2018 (Α.Δ.Α. : Ω9ΑΤΩΛΚ-4Σ1) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/03/2018 περισσότερα
8 102 ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ– ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 17/03/2016 περισσότερα
2 11 ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ –ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/01/2018 περισσότερα
39 622 ΕΠΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/11/2014 περισσότερα
51 668 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 27/11/2017 περισσότερα
38 607 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ 576/7-10-2014 ΑΠΌΦΑΣΗΣ Ο.Ε. - ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 05/11/2014 περισσότερα
3 29 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΑΓΙΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 25/01/2016 περισσότερα
32 507 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4257/14 Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 31/07/2014 περισσότερα
22 405 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/06/2014 περισσότερα
20 376 ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/05/2014 περισσότερα
9 158 ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/03/2014 περισσότερα
13 296 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ- ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 11/04/2014 περισσότερα
37 349 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/10/2013 περισσότερα
27 259 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣΑΚΑΡΗ΄ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 02/08/2013 περισσότερα
20 171 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/06/2013 περισσότερα
13 91 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/04/2013 περισσότερα
4 16 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 07/02/2013 περισσότερα
46 570 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/11/2017 περισσότερα
14 172 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης – 1ου Πρωτοκόλλου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/04/2020 περισσότερα
51 448 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 20/12/2012 περισσότερα
39 471 ΈΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/09/2017 περισσότερα

Σελίδες