Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 181 - 210 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 20/06/2024
Π.χ., 20/06/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
28 382 ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Η ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 29/07/2016 περισσότερα
40 476 ΈΓΚΡΙΣΗ 1ου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/09/2017 περισσότερα
55 727 ΆΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 21/12/2017 περισσότερα
35 396 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 33ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/08/2017 περισσότερα
41 502 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 40η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/10/2016 περισσότερα
51 655 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 27/11/2017 περισσότερα
34 541 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ :΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/09/2014 περισσότερα
31 492 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4257/14 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/07/2014 περισσότερα
51 592 Έγκριση της αριθμ. 52/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/12/2020 περισσότερα
20 375 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/05/2014 περισσότερα
21 398 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/06/2014 περισσότερα
36 334 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/10/2013 περισσότερα
4 19 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 07/02/2013 περισσότερα
9 119 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/03/2015 περισσότερα
8 106 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Ε.Χ.Σ) ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 17/03/2016 περισσότερα
6 80 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 20/02/2015 περισσότερα
27 197 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/06/2012 περισσότερα
18 117 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
43 642 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 10,4... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2015 περισσότερα
33 345 Έγκριση της με αρ. 34/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
43 716 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 18/12/2014 περισσότερα
24 285 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/06/2017 περισσότερα
42 686 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/12/2014 περισσότερα
4 35 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/02/2016 περισσότερα
17 193 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 02/05/2018 περισσότερα
43 388 Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/12/2019 περισσότερα
48 583 ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ Η ΜΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/12/2016 περισσότερα
40 573 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
10 113 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/03/2018 περισσότερα
36 301 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Προσαρμογή φρεατίων στη... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/10/2019 περισσότερα

Σελίδες