Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 331 - 360 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 12/04/2024
Π.χ., 12/04/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
33 346 Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 2 στύλους και 2 απλά ΦΣ (... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
33 352 Μη άσκηση έφεσης κατά της υπ΄ αριθμ. 246/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
33 347 Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 3 στύλους και 3 απλά ΦΣ (... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
33 342 Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
33 353 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για την βελτίωση βατότητα οδών για την απρόσκοπτη διέλευση οχημάτων... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
33 348 Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 2 στύλους Χ.Τ., 3 απλά ΦΣ (... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
33 343 Eξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης-θεατρικής παράστασης- «ΕΚΕΙΝΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ» Οικονομική Επιτροπή Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
33 354 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για την συντήρηση δασικού οδικού δικτύου. Οικονομική Επιτροπή Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
33 349 Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 2 στύλους και 2 απλά ΦΣ (... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
15 207 Συλλυπητήριο ψήφισμα και απόδοση τιμών του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, για το θάνατο του πρώην... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/08/2020 περισσότερα
32 340 Ετήσιος προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού έτους 2021 (καταληκτική ημερομηνία 21-8-... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 14/08/2020 περισσότερα
32 341 Εξειδίκευση πίστωσης για την χορήγηση προσωρινής ηλεκτρικής παροχής για την ηλεκτροδότηση της... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 14/08/2020 περισσότερα
31 339 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση των... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/08/2020 περισσότερα
31 334 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/08/2020 περισσότερα
31 335 Περί Διαγραφής οφειλών (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06) Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/08/2020 περισσότερα
31 336 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαμιέων στη συζήτηση της, με Α.Π.Κ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/08/2020 περισσότερα
31 337 Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/08/2020 περισσότερα
31 338 ΄Εγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/08/2020 περισσότερα
31 333 'Eγκριση 2ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού – Έλεγχος δικαιολογητικών – Κατακύρωση... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/08/2020 περισσότερα
30 326 Παροχή νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2020 περισσότερα
30 321 Έγκριση 4ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2020 περισσότερα
30 327 Παροχή νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2020 περισσότερα
30 322 Εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο για έγκριση έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού έως το 2ο... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2020 περισσότερα
30 328 Παροχή νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2020 περισσότερα
30 330 Έγκριση 2ου Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΤΝΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2020 περισσότερα
30 323 Ανάκληση της αριθ. 297 /2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής – Εξειδίκευση πίστωσης για... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2020 περισσότερα
30 329 Έγκριση 2ου Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2020 περισσότερα
30 331 Έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης συμπληρωματικής... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2020 περισσότερα
30 324 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 63/2020 διαταγής πληρωμής του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2020 περισσότερα
30 332 Έγκριση πρακτικού ΙΙ διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια: «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2020 περισσότερα

Σελίδες