Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 571 - 600 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 04/03/2024
Π.χ., 04/03/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
1 2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 25/01/2012 περισσότερα
4 158 ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/03/2014 περισσότερα
1 6 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ,ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ,... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/01/2016 περισσότερα
21 511 Παράταση χρόνου ταφής Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
19 447 Αμοιβή δικηγορικής εταιρείας – εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή ιδιωτικού... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
21 502 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/11/2015 περισσότερα
4 119 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΠΟ ΤΗΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/03/2019 περισσότερα
18 382 Ανάκληση υπ.αριθ.320/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Συγκρότηση του Διοικητικού... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
19 435 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 02/11/2015 περισσότερα
2 64 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 22992/4-5-2016 ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
1 52 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/01/2019 περισσότερα
11 304 ΕΓΚΡΙΣΗ 2 ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΙΟ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2015 περισσότερα
29 511 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΙΑΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΄ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/11/2018 περισσότερα
7 203 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ» αναδόχου... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/04/2015 περισσότερα
8 218 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 11/05/2015 περισσότερα
31 551 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «7Η ΧΟΡΩΔΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
25 417 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 26/09/2018 περισσότερα
5 182 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 5ο-7ο-11ο-8ο-22ο... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 23/03/2015 περισσότερα
2 55 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΑΛΩΤΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 19/01/2015 περισσότερα
18 525 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ 1ου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Τ ΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 10/12/2014 περισσότερα
15 231 ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 23/05/2018 περισσότερα
12 197 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΜΙΑΣ(ΤΕΛ-ΚΑΛΥΒΙΑ) Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ΄. Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 20/04/2018 περισσότερα
6 104 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 21/02/2018 περισσότερα
4 25 ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΜΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘ.33/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/01/2018 περισσότερα
13 305 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 29/07/2013 περισσότερα
11 225 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ Δ.Λ. ΣΤΗΝ ΑΔΕΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΛΗ RZESZOW.... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 19/06/2013 περισσότερα
8 162 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Τ.Ε.Ι. Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/04/2013 περισσότερα
4 15 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/01/2013 περισσότερα
6 96 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ - ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/03/2013 περισσότερα
18 500 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2012 περισσότερα

Σελίδες