Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 61 - 90 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 04/10/2022
Π.χ., 04/10/2022
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
46 557 ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 -ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 30/11/2016 περισσότερα
45 715 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
43 634 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ Η ΜΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 2Η ΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2015 περισσότερα
42 329 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/10/2012 περισσότερα
33 249 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 31/07/2012 περισσότερα
39 482 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 14/10/2016 περισσότερα
23 169 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/05/2012 περισσότερα
39 556 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 70214/3-11-2015(ΑΔΑ:7Λ0ΛΩΛΚ-ΡΕΛ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 09/11/2015 περισσότερα
15 89 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/03/2012 περισσότερα
37 503 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2015 περισσότερα
26 350 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 63.000,... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/07/2016 περισσότερα
2 9 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/01/2012 περισσότερα
30 416 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 532/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε.-ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/09/2015 περισσότερα
21 295 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 272/31-5-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο. Ε.-– ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/06/2016 περισσότερα
27 348 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 22/07/2015 περισσότερα
24 317 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/06/2015 περισσότερα
14 180 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ -ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Ε.Χ.Σ) ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ-(ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ-ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 18/04/2016 περισσότερα
17 225 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/05/2015 περισσότερα
9 129 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 24/03/2016 περισσότερα
13 168 ΕΓΚΡΙΣΗ ΄Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/04/2015 περισσότερα
3 42 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 04/02/2015 περισσότερα
43 701 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 18/12/2014 περισσότερα
14 165 Έγκριση της αριθ. πρωτ.: 14494/10-04-2020 απόφασης Δημάρχου, αναφορικά με την προμήθεια: «Παροχή... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/04/2020 περισσότερα
35 553 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/09/2014 περισσότερα
28 441 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣHΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/07/2014 περισσότερα
5 65 Σύσταση πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων του Δήμου Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
44 403 Εγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: Αποπεράτωση 3ου ορόφου Δημαρχείου Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
50 576 Έγκριση του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2020 περισσότερα
39 324 Εξειδίκευση πίστωσης για Παιδιατρική κλινική εξέταση-Εμβολιασμό παιδιών Ρομά στο Δήμο Λαμιέων Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/11/2019 περισσότερα
46 496 Ειδίκευση πίστωσης για δράση ευαισθητοποίησης με θέμα: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2020 περισσότερα

Σελίδες