Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10741 - 10770 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 20/03/2023
Π.χ., 20/03/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
28 262 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/08/2013 περισσότερα
38 311 Eξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση «34ος Δρόμος Ελευθερίας 2019 – Θερμοπύλες – Αλαμάνα –... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/11/2019 περισσότερα
44 474 ΄Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Λαμιέων Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/11/2020 περισσότερα
30 226 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 94/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/08/2019 περισσότερα
39 425 Διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω *των ορίων- Έγκριση... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
26 425 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 236/2013 Α.Ο.Ε. Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/06/2014 περισσότερα
20 146 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 19 / 2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/05/2019 περισσότερα
20 174 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/06/2013 περισσότερα
8 61 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
31 335 Περί Διαγραφής οφειλών (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06) Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/08/2020 περισσότερα
24 266 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 6ο... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/06/2020 περισσότερα
13 94 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/04/2013 περισσότερα
18 213 Ανάκληση της υπ’ αριθ. 194/5-5-2020 (ΑΔΑ : ΨΘΜΟΩΛΚ-Λ01) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής – Λήψη... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/05/2020 περισσότερα
16 316 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
46 585 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ -ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ (ΨΗΦΙΣΗ ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/11/2017 περισσότερα
4 19 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 07/02/2013 περισσότερα
42 505 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 116/21-3-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΝΑΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/10/2017 περισσότερα
40 486 ΈΓΚΡΙΣΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/09/2017 περισσότερα
42 461 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 29/10/2018 περισσότερα
36 406 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 34ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ 35ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 10/08/2017 περισσότερα
27 330 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/07/2018 περισσότερα
25 287 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/07/2018 περισσότερα
20 225 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/05/2017 περισσότερα
17 186 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 02/05/2018 περισσότερα
42 311 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ 301/2012 ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/10/2012 περισσότερα
12 121 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΊΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/03/2017 περισσότερα
10 106 ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/03/2018 περισσότερα
31 231 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/07/2012 περισσότερα
21 151 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΑΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/05/2012 περισσότερα
12 71 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ)ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/03/2012 περισσότερα

Σελίδες