Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10741 - 10770 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 27/02/2024
Π.χ., 27/02/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
25 298 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/07/2018 περισσότερα
7 96 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
13 183 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ -ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/04/2015 περισσότερα
11 138 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΄ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 30/03/2015 περισσότερα
17 347 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/05/2014 περισσότερα
28 354 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΩΝ 2013-2014 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2015 περισσότερα
22 160 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 30/05/2019 περισσότερα
5 18 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 31/01/2012 περισσότερα
42 465 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 29/10/2018 περισσότερα
32 436 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/09/2015 περισσότερα
11 136 Περί πρακτικής άσκησης σπουδαστή Τ.Ε.Ι. Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/03/2020 περισσότερα
40 579 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
9 123 ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 24/03/2016 περισσότερα
7 50 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ II ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ Α.Α.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/02/2019 περισσότερα
38 526 ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 57052/21-10-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/10/2015 περισσότερα
25 239 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/07/2013 περισσότερα
41 503 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/10/2016 περισσότερα
38 433 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/09/2017 περισσότερα
5 50 ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΣΤΑΣΗS ΚΑΙ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/02/2014 περισσότερα
30 355 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/07/2017 περισσότερα
23 171 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/05/2012 περισσότερα
48 539 Λήψη απόφασης περί διάλυσης της σύμβασης του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΓΙΑΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2020 περισσότερα
3 32 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 04/02/2015 περισσότερα
21 238 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ -... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/05/2018 περισσότερα
15 91 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/03/2012 περισσότερα
43 459 ΄Εγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου έως και το 3ο τρίμηνο έτους 2020 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/10/2020 περισσότερα
13 158 ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Κ. ΦΩΤΙΟ Ι. ΡΟΥΜΠΙΕ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 04/04/2018 περισσότερα
40 337 Eξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση της «8ης χορωδιακής συνάντησης Επτανήσιων Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/11/2019 περισσότερα
20 178 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/06/2013 περισσότερα
27 357 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ) - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 22/07/2016 περισσότερα

Σελίδες