Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 211 - 240 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 08/02/2023
Π.χ., 08/02/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
2 16 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 18/01/2016 περισσότερα
29 214 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/07/2012 περισσότερα
44 679 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2015 περισσότερα
20 134 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/05/2012 περισσότερα
10 54 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/02/2012 περισσότερα
11 138 Eγκριση και υπογραφή συμβάσεων χρήσης ηλεκτρονικής τραπεζικής με τις τράπεζες που τηρούνται... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/03/2020 περισσότερα
40 496 ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ-ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 19/10/2016 περισσότερα
27 364 ΑΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ κ.κ. : ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΤΡΑΚΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 22/07/2016 περισσότερα
35 490 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/10/2015 περισσότερα
33 458 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 18/09/2015 περισσότερα
23 309 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 155/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΝΑΚΛΗΣΗ- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΑΥ) Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/06/2016 περισσότερα
17 229 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/05/2016 περισσότερα
28 357 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2015 περισσότερα
9 113 Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης: «ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΜΙΛΑΕΙ» Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/03/2020 περισσότερα
14 194 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 7 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 18/04/2016 περισσότερα
1 30 Σύσταση επιτροπής για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων ανάδειξης των μελών των επιτροπών των... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/01/2020 περισσότερα
22 289 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ- Α'ΦΑΣΗ (ΙΙα) (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 19/06/2015 περισσότερα
42 367 Έγκριση πρόσληψης δυο (2) υποψήφιων δικηγόρων για πρακτική άσκηση στο τμήμα νομικής υπηρεσίας του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/12/2019 περισσότερα
10 143 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/03/2016 περισσότερα
33 280 Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Κυκλοφοριακές σημάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/10/2019 περισσότερα
15 214 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/05/2015 περισσότερα
28 203 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ. Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/07/2019 περισσότερα
51 587 Ορισμός μελών ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ Ή ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/12/2020 περισσότερα
12 167 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/04/2015 περισσότερα
16 118 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY - EΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/04/2019 περισσότερα
4 44 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘ. 429/2012, 305/2013, 485 & 486/2014 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/02/2016 περισσότερα
47 507 Τροποποίηση- διόρθωση της με αρ. 472/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/11/2020 περισσότερα
5 38 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ II ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 04/02/2019 περισσότερα
50 545 ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
36 369 Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ΄ αριθ. Α8/2020 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/09/2020 περισσότερα

Σελίδες