Κατάλογος προσωπικού : Διεύθυνση Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης

Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Γκίκας Χρήστος Τηλ. 22310-30308
Φαξ 22310-30308
sfageia@lamia-city.gr
[Π]
Κυριαζόπουλος Νικόλαος Τηλ. 22313-51088
Φαξ 22313-51035
kyriazopoulosnik@lamia-city.gr
[Π]
Κυροδήμος Ηλίας με όνομα πατρός Γεώργιος - Αν. Διευθυντής Τηλ. 22313-51036
Φαξ 22313-51036
kirodimos.ilias@lamia-city.gr
[Π]
Νικολάου Βασίλειος με όνομα πατρός Γεώργιος Τηλ. 22313-51088
Φαξ 22313-51035
vassilis.nikolaou@lamia-city.gr
[Π]
Παπιώτη Δήμητρα - Αν. Προϊσταμένη Τηλ. 22313-51061
Φαξ 22313-51054
papioti.dimitra@lamia-city.gr
[Π]
Σεϊμένη Αικατερίνη - Προϊστάμενος Τηλ. 22313-51054
Φαξ 22313-51054
seimeni.katerina@lamia-city.gr
[Π]
Σκουφίτσα Παναγιώτα - Αν. Προϊσταμένη Τηλ. 22313-51036
Φαξ 22313-51035
skoufitsa.panagiota@lamia-city.gr
[Π]