Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 751 - 780 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 16/06/2024
Π.χ., 16/06/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
7 97 Εισήγηση στο Δ. Σ. για Αναμόρφωση του ΟΠΔ του Δήμου έτους 2020 Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 20/02/2020 περισσότερα
7 98 Ανάκληση της αριθ. 400/23-12-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων – Υποβολή... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 20/02/2020 περισσότερα
7 99 Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 20/02/2020 περισσότερα
7 100 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 20/02/2020 περισσότερα
5 Απόφαση έγκρισης  εκδήλωσης  για την ημέρα της Γυναίκας  στις   8... Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Τετ, 12/02/2020 περισσότερα
5 76 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 2 αγροτεμαχίου έκτασης... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 71 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ αριθ. 130/2019 διαταγής πληρωμής του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 66 Eξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση έκθεσης εικαστικού περιεχομένου των Λαμιωτών δημιουργών,... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 82 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 4 αγροτεμαχίου έκτασης... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 61 Εξειδίκευση πίστωσης για την προβολή του Δήμου σε ειδική έκδοση της LiFO Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 77 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 3 αγροτεμαχίου έκτασης... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 72 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ αριθ. 3/2020 διαταγής πληρωμής του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 67 Eξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση εκδήλωσης στα ΚΑΠΗ του Δήμου Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 83 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 5 αγροτεμαχίου έκτασης... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 62 Oρισμός μελών επιτροπής διενέργειας / επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 78 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 4 αγροτεμαχίου έκτασης... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 73 Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρομίου Αβέρωφ-Νικηφόρου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 68 Eξειδίκευση πίστωσης για συνδιοργάνωση βραδιάς- αφιέρωμα στο μουσικό δημιουργό... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 84 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 6 αγροτεμαχίου έκτασης... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 63 Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών-... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 79 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 1 αγροτεμαχίου έκτασης... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 74 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 69 Παροχή νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 85 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 7 αγροτεμαχίου έκτασης... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 64 Κατακύρωση ή μη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κυλικείου του Κέντρου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 80 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 2 αγροτεμαχίου έκτασης... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 75 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 1 αγροτεμαχίου έκτασης... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 70 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ αριθ. 5/2020 διαταγής πληρωμής του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 86 Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου έκτασης 20 στρεμμάτων... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα
5 65 Σύσταση πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων του Δήμου Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 περισσότερα

Σελίδες