Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 931 - 960 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 16/06/2024
Π.χ., 16/06/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
44 405 Ορισμός μελών Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
44 400 Υποβολή ή μη εγκλήσεως για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
44 395 Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «χριστουγεννιάτικη γιορτή για παιδιά» στη... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
44 406 Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας/ επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
44 401 Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Προστασία - Ανάπλαση - δημιουργία... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
43 391 Έγκριση 1ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/12/2019 περισσότερα
43 386 Περί Διαγραφής οφειλών (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06) Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/12/2019 περισσότερα
43 381 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών - Κατάρτιση όρων διακήρυξης, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/12/2019 περισσότερα
43 392 Έγκριση 3ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού και κατακύρωση της προμήθειας: «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/12/2019 περισσότερα
43 387 Έγκριση πρακτικού δημόσιας κλήρωσης και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιων... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/12/2019 περισσότερα
43 382 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/12/2019 περισσότερα
43 393 Έγκριση 3ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού και κατακύρωση της προμήθειας: «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/12/2019 περισσότερα
43 388 Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/12/2019 περισσότερα
43 383 Eξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση «3η Γιορτή Χειροσφαίρισης» Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/12/2019 περισσότερα
43 389 Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων» Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/12/2019 περισσότερα
43 384 Eξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση «19ο Xριστουγεννιάτικο Τουρνουά Βόλεϊ» Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/12/2019 περισσότερα
43 390 Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών - Κατάρτιση... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/12/2019 περισσότερα
43 385 Εισήγηση για απευθείας ανάθεση σε νομικό σύμβουλο, υποβολή αίτησης στο αρμόδιο εφετείο... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/12/2019 περισσότερα
42 380 ΄ Έγκριση 1ου πρακτικού- ματαίωση αποτελέσματος – επανάληψη διαγωνισμού της προμήθειας: «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/12/2019 περισσότερα
42 375 Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 77/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαμίας –... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/12/2019 περισσότερα
42 370 Κατάρτιση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Λαμιέων οικονομικού έτους 2020 -... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/12/2019 περισσότερα
42 376 Έγκριση ή μη 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/12/2019 περισσότερα
42 371 Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση «2ο Φεστιβάλ Ακαδημιών Συλλόγων Στίβου». Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/12/2019 περισσότερα
42 366 Αποδοχή δωρεάν μετακίνησης Δημοτικής Φιλαρμονικής από Λαμία προς Έδεσσα Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/12/2019 περισσότερα
42 377 Έγκριση ή μη 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/12/2019 περισσότερα
42 372 Eξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες φιλοξενίας στους φοιτητές του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/12/2019 περισσότερα
42 367 Έγκριση πρόσληψης δυο (2) υποψήφιων δικηγόρων για πρακτική άσκηση στο τμήμα νομικής υπηρεσίας του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/12/2019 περισσότερα
42 378 Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Κυκλοφοριακές... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/12/2019 περισσότερα
42 373 Eξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια με θέμα:«Προμήθεια κερασμάτων εθιμοτυπικού χαρακτήρα... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/12/2019 περισσότερα
42 368 ΄Εγκριση 1ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού - ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/12/2019 περισσότερα

Σελίδες