Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προβολή 21 - 40 από 680
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Επιλέξτε το είδος της προκήρυξης
Π.χ., 30/03/2023
Π.χ., 30/03/2023
Π.χ., 30/03/2023
Π.χ., 30/03/2023
Α/Α Τίτλος Κατάσταση Ημερομηνία
21 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Πρωτόκολλο: 42124 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 22
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 22/10/2020
Λήξη: Τρί, 24/11/2020
22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ& ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» 
Πρωτόκολλο: 41899 | 2020
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 20/10/2020
Λήξη: Σάβ, 21/11/2020
23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
Πρωτόκολλο: 39054 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 6
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 06/10/2020
Λήξη: Παρ, 06/11/2020
24 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣΛΑΜΙΑΣ» 
Πρωτόκολλο: 37591 | 2020 
Α.Δ.Α.: 9ΠΡΟΩΛΚ-ΦΨΑ
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 02/10/2020
Λήξη: Παρ, 23/10/2020
25 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ » 
Πρωτόκολλο: 38281 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 26 
Α.Δ.Α.: 6Ν8ΧΩΛΚ-0Θ4
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 01/10/2020
Λήξη: Τετ, 21/10/2020
26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύμβαση ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης. 
Πρωτόκολλο: 37932 | 2020
[Άγνωστο] Δημοσ.: Δευ, 28/09/2020
Λήξη: Δευ, 28/09/2020
27 Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, με την ιδιότητα του Δημοσιογράφου, με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
Πρωτόκολλο: 35403 | 2020 
Α.Δ.Α.: 611ΣΩΛΚ-ΣΜ9
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 15/09/2020
Λήξη: Τρί, 22/09/2020
28 Ανακοίνωση για πρόσληψη ΥΕ Εργατών Καθαριότητας - Συνοδών Απορριμματοφόρων - Covid-19 
Πρωτόκολλο: 34163 | 2020 
Α.Δ.Α.: 6ΞΘΥΩΛΚ-82Α
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 03/09/2020
Λήξη: Τρί, 08/09/2020
29 Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού για τον καθαρισμό σχολείων Covid-19 
Πρωτόκολλο: 33896 | 2020 
Α.Δ.Α.: Ω0ΦΤΩΛΚ-ΜΝΞ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 02/09/2020
Λήξη: Δευ, 07/09/2020
30 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία "Σύμβουλος ωρίμανσης συγχρηματοδοτούμενων έργων" 
Πρωτόκολλο: 32848 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 31/2020 ΔΥΤΕ
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 27/08/2020
Λήξη: Δευ, 07/09/2020
31 Προκήρυξη για σχολικές καθαρίστριες 
Πρωτόκολλο: 31742 | 2020 
Α.Δ.Α.: ΨΒ4ΚΩΛΚ-57Ξ
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 21/08/2020
Λήξη: Τετ, 26/08/2020
32 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ 
Πρωτόκολλο: 30447 | 2020
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 11/08/2020
Λήξη: Παρ, 14/08/2020
33 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ & 17ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & 17ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 
Πρωτόκολλο: 28856 | 2020 
Α.Δ.Α.: 6ΝΓ2ΩΛΚ-3ΔΘ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 10/08/2020
Λήξη: Τρί, 11/08/2020
34 Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου στεγάστρου στο ανοικτό κολυμβητήριο 
Πρωτόκολλο: 28844 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 9
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 29/07/2020
Λήξη: Τρί, 08/09/2020
35 Προμήθεια - Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Λαμίας 
Πρωτόκολλο: 28144 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 23
[Άγνωστο] Δημοσ.: Δευ, 27/07/2020
Λήξη: Δευ, 27/07/2020
36 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 
Πρωτόκολλο: 26947 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 12
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 16/07/2020
Λήξη: Πέμ, 23/07/2020
37 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΥ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 
Πρωτόκολλο: 26084 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 14
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 10/07/2020
Λήξη: Τετ, 22/07/2020
38 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 21540/12-06-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Πρωτόκολλο: 23750 | 2020
[Άγνωστο] Δημοσ.: Παρ, 26/06/2020
Λήξη: Παρ, 26/06/2020
39 Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λιανοκλαδίου 
Πρωτόκολλο: 23440 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 29 
Α.Δ.Α.: ΩΦΕΧΩΛΚ-Γ5Χ
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 26/06/2020
Λήξη: Παρ, 10/07/2020
40 Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λιανοκλαδίου 
Πρωτόκολλο: 23440 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 29 
Α.Δ.Α.: ΩΦΕΧΩΛΚ-Γ5Χ
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 26/06/2020
Λήξη: Πέμ, 09/07/2020

Σελίδες