Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προβολή 61 - 80 από 680
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Επιλέξτε το είδος της προκήρυξης
Π.χ., 30/03/2023
Π.χ., 30/03/2023
Π.χ., 30/03/2023
Π.χ., 30/03/2023
Α/Α Τίτλος Κατάσταση Ημερομηνία
61 Εργασίες αναβάθμισης ανοικτού κολυμβητηρίου  
Πρωτόκολλο: 17509 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 15 
Α.Δ.Α.: 9ΓΤ5ΩΛΚ-ΗΣ4
[Άγνωστο] Δημοσ.: Δευ, 18/05/2020
Λήξη: Δευ, 18/05/2020
62 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ  
Πρωτόκολλο: 16941 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 7/20 
Α.Δ.Α.: ΨΟΚΓΩΛΚ-ΚΦΒ
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 15/05/2020
Λήξη: Πέμ, 18/06/2020
63 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 14733/14-04-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ 16-04-2020) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Πρωτόκολλο: 16556 | 2020
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 08/05/2020
Λήξη: Σάβ, 09/05/2020
64 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Πρωτόκολλο: 15773 | 2020
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 04/05/2020
Λήξη: Δευ, 11/05/2020
65 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Πρωτόκολλο: 15774 | 2020
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 04/05/2020
Λήξη: Τρί, 12/05/2020
66 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Πρωτόκολλο: 15724 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 02
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 28/04/2020
Λήξη: Τρί, 12/05/2020
67 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4)  
Πρωτόκολλο: 14733 | 2020
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 16/04/2020
Λήξη: Τετ, 22/04/2020
68 Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος) 
Πρωτόκολλο: 14913 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 07/2020
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 16/04/2020
Λήξη: Τρί, 05/05/2020
69 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού: Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων 2020-2021 
Πρωτόκολλο: 14649 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 13/2020
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 14/04/2020
Λήξη: Τετ, 29/04/2020
70 Δημοσίευση Προκήρυξης ΦΕΚ 9/18.3.2020/ τ. ΑΣΕΠ 
Πρωτόκολλο: 4384 | 2020
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 26/03/2020
Λήξη: Τετ, 15/04/2020
71 Δημοσίευση Προκήρυξης ΦΕΚ 8/10.3.2020/ τ. ΑΣΕΠ 
Πρωτόκολλο: 4383 | 2020
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 26/03/2020
Λήξη: Τετ, 08/04/2020
72 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Πρωτόκολλο: 11273 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 20
[Άγνωστο] Δημοσ.: Δευ, 09/03/2020
Λήξη: Δευ, 09/03/2020
73 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ 
Πρωτόκολλο: 10792 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 70
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 04/03/2020
Λήξη: Τρί, 24/03/2020
74 Πίνακες της ΣΟΧ 1/2020. 
Πρωτόκολλο: 10392 | 2020
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 28/02/2020
Λήξη: Σάβ, 29/02/2020
75 Προμήθεια Μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Λαμιέων 
Πρωτόκολλο: 9872 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 6
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 27/02/2020
Λήξη: Τρί, 31/03/2020
76 Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου 
Πρωτόκολλο: 8122 | 2020
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 24/02/2020
Λήξη: Δευ, 02/03/2020
77 Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 400 Συνοριακών Φυλάκων στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου το 2020 
Πρωτόκολλο: 2137 | 2020
[Άγνωστο] Δημοσ.: Παρ, 14/02/2020
Λήξη: Παρ, 14/02/2020
78 2ΓΔ/2020 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. 
Πρωτόκολλο: 2136 | 2020
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 14/02/2020
Λήξη: Σάβ, 07/03/2020
79 2ΓΤ/2020 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. 
Πρωτόκολλο: 2135 | 2020
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 14/02/2020
Λήξη: Σάβ, 07/03/2020
80 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
Πρωτόκολλο: 6281 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 21
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 07/02/2020
Λήξη: Παρ, 21/02/2020

Σελίδες