Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προβολή 41 - 60 από 680
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Επιλέξτε το είδος της προκήρυξης
Π.χ., 30/03/2023
Π.χ., 30/03/2023
Π.χ., 30/03/2023
Π.χ., 30/03/2023
Α/Α Τίτλος Κατάσταση Ημερομηνία
41 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) - ΝΕΑ ΦΑΣΗ» ΟΠΣ 5002212 
Πρωτόκολλο: 16980 | 2020
[Άγνωστο] Δημοσ.: Πέμ, 25/06/2020
Λήξη: Πέμ, 25/06/2020
42 Ολοκλήρωσή εργασιών πλατείας Βασιλικών 
Πρωτόκολλο: 21755 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 2 
Α.Δ.Α.: Ψ0ΙΕΩΛΚ-ΓΑ9
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 19/06/2020
Λήξη: Τρί, 14/07/2020
43 Ολοκλήρωσή εργασιών πλατείας Βασιλικών 
Πρωτόκολλο: 21755 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 2 
Α.Δ.Α.: Ψ0ΙΕΩΛΚ-ΓΑ9
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 19/06/2020
Λήξη: Τρί, 14/07/2020
44 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Πρωτόκολλο: 21592 | 2020 
Α.Δ.Α.: 6ΠΦΠΩΛΚ-079
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 16/06/2020
Λήξη: Πέμ, 09/07/2020
45 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Πρωτόκολλο: 21502 | 2020 
Α.Δ.Α.: 6ΓΠΓΩΛΚ-Ο0Ξ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 16/06/2020
Λήξη: Τετ, 08/07/2020
46 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Πρωτόκολλο: 21499 | 2020 
Α.Δ.Α.: 9ΠΧΛΩΛΚ-5Θ2
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 16/06/2020
Λήξη: Τετ, 08/07/2020
47 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Πρωτόκολλο: 21496 | 2020 
Α.Δ.Α.: ΩΦΣΕΩΛΚ-ΡΩΖ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 16/06/2020
Λήξη: Τετ, 08/07/2020
48 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Πρωτόκολλο: 21497 | 2020 
Α.Δ.Α.: 6Τ3ΓΩΛΚ-791
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 16/06/2020
Λήξη: Τετ, 08/07/2020
49 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Πρωτόκολλο: 21494 | 2020 
Α.Δ.Α.: ΨΓΣΨΩΛΚ-ΕΗΨ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 16/06/2020
Λήξη: Τετ, 08/07/2020
50 Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Γοργοποτάμου 
Πρωτόκολλο: 21452 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 28 
Α.Δ.Α.: 6ΩΑΦΩΛΚ-Α9Ω
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 15/06/2020
Λήξη: Παρ, 03/07/2020
51 Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Γοργοποτάμου 
Πρωτόκολλο: 21452 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 28 
Α.Δ.Α.: 6ΩΑΦΩΛΚ-Α9Ω
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 15/06/2020
Λήξη: Παρ, 03/07/2020
52 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 
Πρωτόκολλο: 21540 | 2020
[Άγνωστο] Δημοσ.: Παρ, 12/06/2020
Λήξη: Παρ, 12/06/2020
53 Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λαμίας 
Πρωτόκολλο: 21118 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 27 
Α.Δ.Α.: 6ΖΧΣΩΛΚ-ΙΔΠ
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 11/06/2020
Λήξη: Πέμ, 25/06/2020
54 Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λαμίας 
Πρωτόκολλο: 21118 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 27 
Α.Δ.Α.: 6ΖΧΣΩΛΚ-ΙΔΠ
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 11/06/2020
Λήξη: Παρ, 26/06/2020
55 Αποκατάσταση τμήματος αγροτικού δρόμου προς Ιερά Μονή Αναλήψεως στη Τ.Κ. Γοργοποτάμου 
Πρωτόκολλο: 19429 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 24 
Α.Δ.Α.: Ω2ΝΙΩΛΚ-ΟΧΞ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 02/06/2020
Λήξη: Παρ, 19/06/2020
56 Αποκατάσταση τμήματος οργοτικού δρόμου προς Ιερά Μονή Αναλήψεως στην Τ.Κ. Γοργοποτάμου 
Πρωτόκολλο: 19429 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 24 
Α.Δ.Α.: Ω2ΝΙΩΛΚ-ΟΧΞ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 02/06/2020
Λήξη: Πέμ, 18/06/2020
57 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ "ΤΡΙΑΓΩΝΟΝ" ΛΑΜΙΑΣ 
Πρωτόκολλο: 18927 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 75/18 
Α.Δ.Α.: Ψ43ΙΩΛΚ-84Δ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 01/06/2020
Λήξη: Σάβ, 27/06/2020
58 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΑΜΙΑΣ 
Πρωτόκολλο: 16654 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 12/20 
Α.Δ.Α.: ΩΧ8ΘΩΛΚ-3ΗΕ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 26/05/2020
Λήξη: Παρ, 26/06/2020
59 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ - ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 
Πρωτόκολλο: 17666 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 6/20 
Α.Δ.Α.: 6ΗΓΞΩΛΚ-Ι3Δ
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 21/05/2020
Λήξη: Δευ, 15/06/2020
60 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ) 
Πρωτόκολλο: 18101 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 16/20 
Α.Δ.Α.: 9Ι9ΡΩΛΚ-63Ο
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 21/05/2020
Λήξη: Δευ, 22/06/2020

Σελίδες