Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 631 - 660 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 19/06/2024
Π.χ., 19/06/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
14 167 «Παροχή τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου Λαμιέων, με τη διαδικασία της... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/04/2020 περισσότερα
14 173 Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικου πινακα εργασιων του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/04/2020 περισσότερα
14 168 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/04/2020 περισσότερα
14 174 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ» Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/04/2020 περισσότερα
14 169 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 34/2020 διαταγής πληρωμής του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/04/2020 περισσότερα
14 175 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ (... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/04/2020 περισσότερα
13 160 Έγκριση Πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 155 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 19/2020 διαταγής πληρωμής του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 150 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 8/2020 διαταγής πληρωμής του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 161 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση όρων... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 156 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 47/2020 διαταγής πληρωμής του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 151 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 15/2020 διαταγής πληρωμής του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 162 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση όρων... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 146 Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση των... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 157 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 152 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 16/2020 διαταγής πληρωμής του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 163 Έγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 147 : Έγκριση της αριθ. πρωτ. 13979/02-04-2020 απόφασης Δημάρχου, αναφορικά με την προμήθεια: «Παροχή... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 158 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού (2ου ΑΠΕ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 153 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 17/2020 διαταγής πληρωμής του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 148 Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 164 Απευθείας εκμίσθωση ακινήτου κληροδοτήματος Κων/νου Μουστάκα Υ/3ου ΓΕΛ «ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 159 Έγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, για την προμήθεια «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 154 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 18/2020 διαταγής πληρωμής του... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
13 149 Έγκριση 3ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού – Έλεγχος δικαιολογητικών – Κατακύρωση... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
5 72 Περί σύστασης επιτροπής παραλαβής έργου ΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΑΤΗΣ΄ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 30/03/2020 περισσότερα
5 67 Έγκριση και υπογραφή συμβάσεων χρήσης ηλεκτρονικής τραπεζικής με τις τράπεζες που τηρούνται... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 30/03/2020 περισσότερα
5 73 Περί σύστασης επιτροπής παραλαβής έργου ΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ,ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 30/03/2020 περισσότερα
5 68 Ανανέωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου μεταξύ Δήμου Λαμιεων... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 30/03/2020 περισσότερα
5 69 Περί «Εκμίσθωσης του κυλικείου του Δημοτικού Νεκροταφείου Λαμίας (Ξηριώτισσας) με δημοπρασία» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 30/03/2020 περισσότερα

Σελίδες