Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10501 - 10530 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 20/04/2024
Π.χ., 20/04/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
20 151 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 31,13 Τ.Μ. ΣΤΟΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/05/2019 περισσότερα
20 382 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/05/2014 περισσότερα
14 100 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ν2 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛ. ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/04/2013 περισσότερα
32 290 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ : ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ΄ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/09/2013 περισσότερα
8 144 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/02/2014 περισσότερα
23 200 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/06/2013 περισσότερα
38 439 ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/09/2017 περισσότερα
30 361 ΈΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07-07-2017 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/07/2017 περισσότερα
51 441 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ (... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 20/12/2012 περισσότερα
42 607 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 2η ΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2015 περισσότερα
17 190 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΙΚΑ ΕΤΩΝ 2001 ΕΩΣ 2006 Οικονομική Επιτροπή Τετ, 02/05/2018 περισσότερα
14 203 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 5213/17-1-2014 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 29/04/2015 περισσότερα
10 110 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 9197/6-3-2018 (Α.Δ.Α. : Ω9ΑΤΩΛΚ-4Σ1) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/03/2018 περισσότερα
45 485 Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» -ΥΠΕΣ στην Πρόσκληση ΑΤ06 με τίτλο : «ΑΣΤΙΚΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/11/2020 περισσότερα
30 411 ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/09/2015 περισσότερα
23 260 ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/06/2018 περισσότερα
36 447 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 21/09/2016 περισσότερα
50 610 ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΜΗ ΔΩΡΕΑΣ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 28/12/2016 περισσότερα
44 530 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 523/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/11/2016 περισσότερα
3 18 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/01/2018 περισσότερα
43 521 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 292/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/10/2017 περισσότερα
54 710 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/12/2017 περισσότερα
8 102 ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ– ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 17/03/2016 περισσότερα
8 79 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ / ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Δ.Ε. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΠΑΡ. 5... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/02/2018 περισσότερα
56 733 ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 29/12/2017 περισσότερα
28 336 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/07/2017 περισσότερα
3 19 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 924/10-01-2017 ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
41 451 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 22/10/2018 περισσότερα
27 359 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Παρ, 22/07/2016 περισσότερα
21 291 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/06/2016 περισσότερα

Σελίδες