Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10531 - 10560 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 22/06/2024
Π.χ., 22/06/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
38 423 ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ , ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/10/2018 περισσότερα
45 502 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/11/2018 περισσότερα
32 367 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 13/08/2018 περισσότερα
20 231 ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/05/2018 περισσότερα
13 168 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 13/04/2016 περισσότερα
16 208 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/04/2016 περισσότερα
8 116 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 17/03/2016 περισσότερα
45 708 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
37 499 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2015 περισσότερα
39 551 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 09/11/2015 περισσότερα
30 413 ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/09/2015 περισσότερα
34 481 ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/09/2015 περισσότερα
27 346 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ -ΠΠ ΠΡΟΫΠΟΛ. 12.600,00€ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 22/07/2015 περισσότερα
24 315 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/06/2015 περισσότερα
13 168 ΕΓΚΡΙΣΗ ΄Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/04/2015 περισσότερα
17 224 4Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/05/2015 περισσότερα
3 44 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 04/02/2015 περισσότερα
43 704 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 18/12/2014 περισσότερα
36 566 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/10/2014 περισσότερα
35 558 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/09/2014 περισσότερα
12 260 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/04/2014 περισσότερα
17 339 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/05/2014 περισσότερα
8 150 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/02/2014 περισσότερα
47 518 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/11/2020 περισσότερα
51 597 Σύσταση Επιτροπής για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων ανάδειξης των μελών των Επιτροπών των... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/12/2020 περισσότερα
37 381 Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/09/2020 περισσότερα
26 253 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/07/2013 περισσότερα
36 342 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/10/2013 περισσότερα
16 195 Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/05/2020 περισσότερα
19 166 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/05/2013 περισσότερα

Σελίδες