Πρόσκληση

14η/2020 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 29 Ιούλιος, 2020 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
14η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Ναι

13η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 24 Ιούλιος, 2020 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
13η συνεδρίαση

5η/2020 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 21 Ιούλιος, 2020 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
5η συνεδρίαση

Πρόσκληση 28ης Συν. Ο.Ε. 2020

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 21 Ιούλιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
28η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Άσκηση ή μη αίτησης για τον προσδιορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης - εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο του Δήμου Λαμιέων

Πρόσκληση 6ης Σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Των φύλων

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 17 Ιούλιος, 2020 - 19:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
6η συνεδρίαση

Πρόσκληση  6ης  Σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Των φύλων

Πρόσκληση 6ης Σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Των φύλων

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 16 Ιούλιος, 2020 - 20:00
Κατηγορία Εγγράφου: 

Πρόσκληση  6ης  Σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Των φύλων

Πρόσκληση 7ης Συν. Τ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 2020

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 20 Ιούλιος, 2020 - 19:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
7η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Άδεια Παράτασης Ωραρίου Χρήσης Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων , Καρπάθου 71-ΛΑΜΙΑ

Θέμα: Άδεια Παράτσης Ωραρίου Χρήσης Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων, Ανδρούτσου 28, ΛΑΜΙΑ

27η/2020 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 10 Ιούλιος, 2020 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
27η συνεδρίαση

12η/2020 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 8 Ιούλιος, 2020 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
12η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Ναι

Πρόσκληση 26ης Συν. Ο.Ε. 2020

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 7 Ιούλιος, 2020 - 10:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
26η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος

Πρόσκληση 25ης Συν. Ο.Ε. 2020

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 2 Ιούλιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
25η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Έγκριση της με αρ. 24/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων περί 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

4η/2020 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 30 Ιούνιος, 2020 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
4η συνεδρίαση

Σελίδες