Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 571 - 600 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 26/07/2024
Π.χ., 26/07/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
17 210 Εγκριση πρακτικού Ι διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/05/2020 περισσότερα
17 205 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΚ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/05/2020 περισσότερα
16 192 Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/05/2020 περισσότερα
16 198 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ» Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/05/2020 περισσότερα
16 193 Eξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια οικολογικών δερμάτινων κουτιών με φωτογραφικές καρτολίνες Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/05/2020 περισσότερα
16 194 Περί ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς από αγωγή της ανώνυμης τεχνικής εταιρίας με... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/05/2020 περισσότερα
16 195 Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/05/2020 περισσότερα
16 196 Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/05/2020 περισσότερα
16 191 Έγκριση της αριθ. πρωτ. 16042/30-04-2020 απόφασης Δημάρχου, αναφορικά με την προμήθεια: «Παροχή... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/05/2020 περισσότερα
16 197 Εγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ» Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/05/2020 περισσότερα
7 89 Αποδοχή ένταξης της πράξης « Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Γοργοποτάμου» στο Μέτρο 19... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/04/2020 περισσότερα
7 84 2η τροποποίηση της σύστασης , στελέχωσης και λειτουργίας του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/04/2020 περισσότερα
7 100 Παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ». Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/04/2020 περισσότερα
7 95 Περί σύστασης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/04/2020 περισσότερα
7 90 Αποδοχή ένταξης της πράξης « Κατασκευή οδών (περιοχής πράξης εφαρμογής) στην ΤΚ Λουτρών Υπάτης»... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/04/2020 περισσότερα
7 85 2η τροποποίηση της σύστασης , στελέχωσης και λειτουργίας του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/04/2020 περισσότερα
7 101 Παράταση προθεσμίας έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ –Γ ΦΑΣΗ Α) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/04/2020 περισσότερα
7 80 Β΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Λαμιέων έτους 2020. Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/04/2020 περισσότερα
7 96 Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο «ΠΡΟΣΘΗΚΗ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/04/2020 περισσότερα
7 91 Αποδοχή ένταξης της πράξης «Επέκταση στεγάστρου στο ΔΑΚ Λαμίας» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/04/2020 περισσότερα
7 86 Πρόσληψη υδρονομικών οργάνων ανά Κοινότητα, για την αρδευτική περίοδο 2020 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/04/2020 περισσότερα
7 102 Παράταση προθεσμίας έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/04/2020 περισσότερα
7 81 Περί ρύθμισης δημοτικών τελών Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/04/2020 περισσότερα
7 97 Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/04/2020 περισσότερα
7 92 Περί «Επέκτασης φωτισμού– μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ οδών και Κ.Χ.» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/04/2020 περισσότερα
7 87 Παραχώρηση δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση σταθμού διανομής φυσικού αερίου Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/04/2020 περισσότερα
7 103 Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ». Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/04/2020 περισσότερα
7 82 Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής που Αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/04/2020 περισσότερα
7 98 Παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 1ου ΚΑΙ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/04/2020 περισσότερα
7 93 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/04/2020 περισσότερα

Σελίδες