Ημερήσια Διάταξη

Προβολή 61 - 90 από 918
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Π.χ., 19/06/2024
Π.χ., 19/06/2024
Συνεδρίαση Θέματα συνεδρίασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
1
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο...
Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 14/01/2016 - 10:00 περισσότερα αποφάσεις
21
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/06/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
36
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/09/2012 - 13:00 περισσότερα αποφάσεις
35
Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση: «Ποδηλατικός Αγώνας – Ανάβαση στη διαδρομή...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/09/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
41
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποπερατώσεις νεκροταφείων...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/12/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
33
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ AΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/07/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
23
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 21ης...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/06/2015 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
31
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2014
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/07/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
29
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/08/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
43
Θέμα: ΄Εγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου έως και το 3ο τρίμηνο έτους 2020...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/10/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
4
Θέμα: Ανάκληση της αριθ. 35/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής λόγω λανθασμένου έτους...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/02/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
41
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 29/09/2017 - 14:00 περισσότερα αποφάσεις
16
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΄Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 14ης...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/04/2016 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
51
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 30/12/2016 - 09:00 περισσότερα αποφάσεις
48
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/11/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
51
Θέμα: ΄Εγκριση της αριθμ. 52/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/12/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
16
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 15/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/04/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
11
Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/03/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
30
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 28ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 31/07/2018 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
8
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα:...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/02/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
36
Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 395/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τετ, 14/10/2015 - 10:00 περισσότερα αποφάσεις
4
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/01/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
1
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 56ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/01/2018 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
17
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. ΓΙΑ...
Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 13/04/2017 - 11:00 περισσότερα αποφάσεις
6
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 20/02/2015 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
14
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/04/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
20
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/05/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
41
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 40ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 22/10/2018 - 10:00 περισσότερα αποφάσεις
16
Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ...
Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 09/05/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
31
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ
Θέμα...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/07/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις

Σελίδες