Ημερήσια Διάταξη

Προβολή 901 - 918 από 918
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Π.χ., 22/07/2024
Π.χ., 22/07/2024
Συνεδρίαση Θέματα συνεδρίασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςφθίνουσα ταξινόμηση Επιλογές
20 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 18/11/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
21 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 18/11/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
2 Επιτροπή Διαβούλευσης Πέμ, 19/11/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
47
Θέμα: Ειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια: «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
Θέμα:...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/11/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
48
Θέμα: Aποδοχή ποσού 326.596,52€ για κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκληθήκαν...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
13 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δευ, 07/12/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
49
Θέμα: Σύνταξη του σχεδίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους 2021 του Δήμου...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
3 Επιτροπή Διαβούλευσης Παρ, 11/12/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
50
Θέμα: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 και τροποποίηση του...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
22 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 16/12/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
23 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 16/12/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
51
Θέμα: ΄Εγκριση της αριθμ. 52/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/12/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
6 Εκτελεστική Επιτροπή Δευ, 28/12/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
25 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/12/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
52
Θέμα: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020
Θέμα...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 28/12/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
53
Θέμα: Έγκριση Σχεδίου Ετησίου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2021 της Δημοτικής...
Οικονομική Επιτροπή Τετ, 30/12/2020 - 10:00 περισσότερα αποφάσεις
1 Επιτροπή Διαβούλευσης Παρ, 08/01/2021 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
1
Θέμα: Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισµού Εσόδων – Εξόδων οικονοµικού έτους 2021 της ?ηµοτικής...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/01/2021 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις

Σελίδες