Δημοτικά Τέλη

Προβολή 1 - 20 από 267
Τέλοςαύξουσα ταξινόμηση Περιοχή που αφορά Τέλος που αφορά Στοιχεία Χρέωσης Απευθύνεται Απόφαση
Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & λοιπών κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Μοσχοχωρίου, Κεντρική Πλατεία (Αγίας Παρασκευής) Δ.Δ. Μοσχοχωρίου Χρήση κεντρικής Πλατείας (Αγίας Παρασκευής) Δ.Δ. Μοσχοχωρίου 7,00€/ τ.μ.
Ετήσιο
Δημότες Απόφαση 106/2006, Δήμου Γοργοποτάμου
Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & λοιπών κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Μοσχοχωρίου, Κάτω Πλατεία Δ.Δ. Μοσχοχωρίου Χρήση κάτω Πλατείας Δ.Δ. Μοσχοχωρίου 5,00€/ τ.μ.
Ετήσιο
Δημότες Απόφαση 106/2006, Δήμου Γοργοποτάμου
Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & λοιπών κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Μοσχοχωρίου, Πεζοδρόμια & κοινόχρηστοι χώροι των οδών του Δ.Δ. Μοσχοχωρίου, Αγ. Παρασκευής, Ησαϊα και Αγίας Κυριακής Χρήση πεζοδρομίων & κοινόχρηστων χώρων των οδών του Δ.Δ. Μοσχοχωρίου, Αγ. Παρασκευής, Ησαϊα και Αγίας Κυριακής 3,00€/ τ.μ.
Ετήσιο
Δημότες Απόφαση 106/2006, Δήμου Γοργοποτάμου
Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & λοιπών κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Βαρδατών, Γοργοποτάμου, Δαμάστας, Ηράκλειας & Ν. Κρικέλλου, Κοινόχρηστοι χώροι Δ.Δ. Βαρδατών, Γοργοποτάμου, Δαμάστας, Ηράκλειας & Ν. Κρικέλλου Χρήση κοινόχρηστων χώρων Δ.Δ. Βαρδατών, Γοργοποτάμου, Δαμάστας, Ηράκλειας & Ν. Κρικέλλου 3,00€/ τ.μ.
Ετήσιο
Δημότες Απόφαση 106/2006, Δήμου Γοργοποτάμου
Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & λοιπών κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Δέλφινου, Δυο Βουνών, Ελευθεροχωρίου, Κουμαριτσίου & Οίτης, Κοινόχρηστοι χώροι Δ.Δ. Δέλφινου, Δυο Βουνών, Ελευθεροχωρίου, Κουμαριτσίου & Οίτης Χρήση κοινόχρηστων χώρων Δ.Δ. Δέλφινου, Δυο Βουνών, Ελευθεροχωρίου, Κουμαριτσίου & Οίτης 2,00€/ τ.μ.
Ετήσιο
Δημότες Απόφαση 106/2006, Δήμου Γοργοποτάμου
Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & λοιπών κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Βαρδατών, Γοργοποτάμου, Νέου Κρίκελλου, Μοσχοχωρίου, Ηράκλειας, Δαμάστας, Οίτης, Δυο Βουνών Πρόσκαιρη κατάληψη πεζοδρομίου ή οδού με υλικά οικοδομών 5,00€/ τ.μ.
Ετήσιο
Δημότες Απόφαση 106/2006, Δήμου Γοργοποτάμου
Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & λοιπών κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Βαρδατών, Γοργοποτάμου, Νέου Κρίκελλου, Μοσχοχωρίου, Ηράκλειας, Δαμάστας, Οίτης, Δυο Βουνών, για τα ψυγεία παγωτών και αναψυκτικών καταστημάτων & περιπτέρων Ιδιοκτήτες περιπτέρων & καταστημάτων για τα ψυγεία παγωτών και αναψυκτικών 40,00 €
Ετήσιο
Δημότες Απόφαση 106/2006, Δήμου Γοργοποτάμου
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Λιανοκλαδίου Κατοικίες 1,10€/ τ.μ. Δημότες Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Λιανοκλαδίου Καταστήματα, εργοστάσια και γενικά επαγγελματικούς χώρους 1,10€/ τ.μ. Δημότες Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Ζηλευτού Κατοικίες 0,80€/ τ.μ. Δημότες Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Ζηλευτού Καταστήματα, εργοστάσια και γενικά επαγγελματικούς χώρους 0,80€/ τ.μ. Δημότες Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Στίρφακας Κατοικίες 1,15€/ τ.μ. Δημότες Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Στίρφακας Καταστήματα, εργοστάσια και γενικά επαγγελματικούς χώρους 1,15€/ τ.μ. Δημότες Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Λιανοκλαδίου Κατοικίες 1,25 €/ τ.μ. Δημότες Απόφαση 85/2008, Δήμου Λιανοκλαδίου
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Αμουρίου Κατοικίες 0,80€/ τ.μ. Δημότες Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Λιανοκλαδίου Καταστήματα, εργοστάσια και γενικά επαγγελματικούς χώρους 1,25 €/ τ.μ. Δημότες Απόφαση 85/2008, Δήμου Λιανοκλαδίου
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Αμουρίου Καταστήματα, εργοστάσια και γενικά επαγγελματικούς χώρους 0,80€/ τ.μ. Δημότες Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας Δ.Ε. Παύλιανης, Παύλιανης Στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για κατοικίες κ.λ.π. 1,30€/ τ.μ. Δημότες Απόφαση 3/2007, Κοινότητας Παύλιανης
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Μοσχοκαρυάς Κατοικίες 0,80€/ τ.μ. Δημότες Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας Δ.Ε. Παύλιανης, Παύλιανης Στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για καταστήματα, εστιατόρια, ξενοδοχεία, εργοστάσια κ.λ.π. 2,10€/ τ.μ. Δημότες Απόφαση 3/2007, Κοινότητας Παύλιανης

Σελίδες