Δημοτικά Τέλη

Προβολή 81 - 100 από 267
Τέλοςαύξουσα ταξινόμηση Περιοχή που αφορά Τέλος που αφορά Στοιχεία Χρέωσης Απευθύνεται Απόφαση
Τέλος παράτασης ταφής Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας Δικαίωμα παράτασης χρόνου ταφής για τάφους Α' κατηγορίας 45,00€ /έτος Δημότες Απόφαση 617/2007, Δήμου Λαμιέων
Τέλος παράτασης ταφής Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας Δικαίωμα παράτασης χρόνου ταφής για τάφους Β' κατηγορίας 22,50€ /έτος Δημότες Απόφαση 617/2007, Δήμου Λαμιέων
Τέλος παράτασης ταφής Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας Δικαίωμα παράτασης χρόνου ταφής για τάφους πολυτελείας 90,00€ /έτος Δημότες Απόφαση 617/2007, Δήμου Λαμιέων
Τέλος Νεκρώσιμων Ακολουθιών στην εκκλησία του Δημοτικού Νεκτροταφείου Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας Δικαίωμα από Νεκρώσιμες Ακολουθίες στην εκκλησία του Δημοτικού Νεκτροταφείου για θέση πολυτελείας 42,00 € Δημότες Απόφαση 617/2007, Δήμου Λαμιέων
Τέλος Νεκρώσιμων Ακολουθιών στην εκκλησία του Δημοτικού Νεκτροταφείου Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας Δικαίωμα από Νεκρώσιμες Ακολουθίες στην εκκλησία του Δημοτικού Νεκτροταφείου για θέση Α΄ κατηγορίας 35,00 € Δημότες Απόφαση 617/2007, Δήμου Λαμιέων
Τέλος Νεκρώσιμων Ακολουθιών στην εκκλησία του Δημοτικού Νεκτροταφείου Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας Δικαίωμα από Νεκρώσιμες Ακολουθίες στην εκκλησία του Δημοτικού Νεκτροταφείου για θέση Β΄ κατηγορίας 22,00 € Δημότες Απόφαση 617/2007, Δήμου Λαμιέων
Τέλος μνημοσύνων μετά τη Θεία Λειτουργία Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας Δικαίωμα από μνημόσυνα μεμονωμένα μετά τη Θεία Λειτουργία ανεξάρτητα από θέση 21,00 € Δημότες Απόφαση 617/2007, Δήμου Λαμιέων
Τέλος μνημοσύνων κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας Δικαίωμα από μνημόσυνα κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας για θέση πολυτελείας 14,00 € Δημότες Απόφαση 617/2007, Δήμου Λαμιέων
Τέλος μνημοσύνων κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας Δικαίωμα από μνημόσυνα κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας για θέση Α΄ κατηγορίας 12,50 € Δημότες Απόφαση 617/2007, Δήμου Λαμιέων
Τέλος μνημοσύνων κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας Δικαίωμα από μνημόσυνα κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας για θέση Β΄ κατηγορίας 11,00 € Δημότες Απόφαση 617/2007, Δήμου Λαμιέων
Τέλος Λούσεων Δ.Ε. Υπάτης, Λουτρών Υπάτης Λούσεις 15% Ενδιαφερόμενους για λούσεις Απόφαση 22/1999, Δήμου Υπάτης
Τέλος Λειτουργιών εκτός Κυριακής και αργιών Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας Δικαίωμα από Λειτουργίες που γίνονται εκτός Κυριακής και αργιών στην εκκλησία του Δημοτικού Νεκροταφείου 22,00 € Δημότες Απόφαση 617/2007, Δήμου Λαμιέων
Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Δέλφινου, Ελευθεροχωρίου, Κουμαριτσίου Καθαριότητα και φωτισμό στεγασμένων χώρων που χρησιμοποιούνται για κατοικίες 1,35€ /τ.μ. Δημότες Απόφαση 223/2008, Δήμου Γοργοποτάμου
Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Δέλφινου, Ελευθεροχωρίου, Κουμαριτσίου Καθαριότητα και φωτισμό στεγασμένων χώρων που χρησιμοποιούνται για καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους 2,40€ /τ.μ. Δημότες Απόφαση 223/2008, Δήμου Γοργοποτάμου
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Βαρδατών, Γοργοποτάμου, Νέου Κρίκελλου, Μοσχοχωρίου, Ηράκλειας, Δαμάστας, Οίτης, Δυο Βουνών Καθαριότητα και φωτισμό στεγασμένων χώρων που χρησιμοποιούνται για κατοικίες 1,49€ /τ.μ. Δημότες Απόφαση 223/2008, Δήμου Γοργοποτάμου
Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Βαρδατών, Γοργοποτάμου, Νέου Κρίκελλου, Μοσχοχωρίου, Ηράκλειας, Δαμάστας, Οίτης, Δυο Βουνών Καθαριότητα και φωτισμό στεγασμένων χώρων που χρησιμοποιούνται για καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους 2,40€ /τ.μ. Δημότες Απόφαση 223/2008, Δήμου Γοργοποτάμου
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Λαμίας, Κωσταλεξίου Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) 0,54 € Δημότες Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Λαμίας, Ροδίτσας Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) 2,19 € Δημότες Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Λαμίας, Λυγαριάς Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) 0,72 € Δημότες Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Λαμίας, Σταυρού Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) 2,19 € Δημότες Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων

Σελίδες