Ημερήσια Διάταξη

Προβολή 151 - 180 από 918
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Π.χ., 19/06/2024
Π.χ., 19/06/2024
Συνεδρίαση Θέματα συνεδρίασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
19
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 18/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/05/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
39
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/11/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
31
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 30/2016 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/08/2016 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
9
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/03/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
14
Θέμα: ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 16/03/2012 - 09:00 περισσότερα αποφάσεις
51
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 49ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 50ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 27/11/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
5
Θέμα: Σύσταση πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων του Δήμου
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/02/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
28
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 26/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/07/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
39
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 38/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/10/2018 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
1
Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/01/2015 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
45
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 44ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
30
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ -...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/07/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
18
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ 17η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/04/2017 - 11:00 περισσότερα αποφάσεις
52
Θέμα: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020
Θέμα...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 28/12/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
13
Θέμα: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 8/2020 διαταγής πληρωμής...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/04/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
9
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 05/03/2018 - 09:00 περισσότερα αποφάσεις
8
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 641/18-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/03/2015 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 19/06/2015 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
46
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/11/2012 - 11:30 περισσότερα αποφάσεις
21
Θέμα: Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ΄ αριθμ. 1479/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/06/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
2
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 51/2018 και 1/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/01/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
16
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2018 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
24
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/06/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
35
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 33ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/08/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
45
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 44ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/11/2016 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
28
Θέμα: Άσκηση ή μη αίτησης για τον προσδιορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης - εντολή...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/07/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
36
Θέμα: : Έγκριση ή μη εξειδίκευσης πίστωσης για διοργάνωση ημερίδας με θέμα: « Δομές και...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/10/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
10
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 9/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/03/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
32
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 31/07/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
16
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 15/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/04/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις

Σελίδες