Ημερήσια Διάταξη

Προβολή 871 - 900 από 918
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Π.χ., 16/06/2024
Π.χ., 16/06/2024
Συνεδρίαση Θέματα συνεδρίασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςφθίνουσα ταξινόμηση Επιλογές
14 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/07/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
30
Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο για έγκριση έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού έως...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
31
Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/08/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
32
Θέμα: Ετήσιος προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού έτους 2021 (καταληκτική...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 14/08/2020 - 10:00 περισσότερα αποφάσεις
15 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/08/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
33
Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 28/08/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
8
Θέμα: Τροποποίηση-συμπλήρωση της 182/2020 Α.Δ.Σ. περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του...
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δευ, 31/08/2020 - 09:24 περισσότερα αποφάσεις
16 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/08/2020 - 19:00 περισσότερα αποφάσεις
34
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου...
Οικονομική Επιτροπή Τετ, 02/09/2020 - 10:00 περισσότερα αποφάσεις
35
Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση: «Ποδηλατικός Αγώνας – Ανάβαση στη διαδρομή...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/09/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
9
Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,...
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Τετ, 09/09/2020 - 11:00 περισσότερα αποφάσεις
36
Θέμα: Αποδοχή δωρεάς ποσού 10.167,36 ευρώ από το Ίδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/09/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
10 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δευ, 21/09/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
37
Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση – διοργάνωση: «Τουρνουά Volley Γυναικών επιπέδου...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/09/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
11 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δευ, 28/09/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
38
Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/09/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
17 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 30/09/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
39
Θέμα: Προέλεγχος- σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/10/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
18 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/10/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
40
ΘΕΜΑ: Αλλαγή χώρου διεξαγωγής συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 12/10/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
41
Θέμα:Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση – διοργάνωση «1ο Τουρνουά Volley – ball Ανδρών (...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/10/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
42
Θέμα: Αποδοχή ποσού 202.520,00 για κάλυψη μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
19 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/10/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
12 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Τρί, 27/10/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
43
Θέμα: ΄Εγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου έως και το 3ο τρίμηνο έτους 2020...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/10/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
44
Θέμα: Περί «Διαγραφής οφειλών (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)»
Θέμα:...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/11/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
1 Επιτροπή Διαβούλευσης Τετ, 04/11/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
45
Θέμα: Εγκριση της αριθ. . 17/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης (ΑΔΑ: ΨΝΗΞΟΕΦΥ-...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/11/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
4 Εκτελεστική Επιτροπή Παρ, 13/11/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
46
Θέμα: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις

Σελίδες