Ημερήσια Διάταξη

Προβολή 61 - 90 από 918
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Π.χ., 21/06/2024
Π.χ., 21/06/2024
Συνεδρίαση Θέματα συνεδρίασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
11 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 24/06/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
24
Θέμα: Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων και Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/06/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
23
Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/06/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
3 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δευ, 15/06/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
1 Εκτελεστική Επιτροπή Παρ, 12/06/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
22
Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί Αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/06/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
21
Θέμα: Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ΄ αριθμ. 1479/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/06/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
20
Θέμα: 2η τροποποίηση (παράταση) της αρ. πρωτ.: 13474/27-03-2020 σύμβασης για την παροχή...
Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 28/05/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
9 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/05/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
10 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 27/05/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
19
Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για Aναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/05/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
8 Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/05/2020 - 19:00 περισσότερα αποφάσεις
18
Θέμα: Ανάκληση της υπ’ αριθ. 194/5-5-2020 (ΑΔΑ : ΨΘΜΟΩΛΚ-Λ01) απόφασης της Οικονομικής...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/05/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
17
Θέμα: Aναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/05/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
16
Θέμα: Eξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια οικολογικών δερμάτινων κουτιών με φωτογραφικές...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/05/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
7 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 29/04/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
15
Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/04/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
2
Θέμα 1ο : Απαλλαγή δημοτικών τελών για τις επιχειρήσεις που πλήττονται  από...
Επιτροπή Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Παρ, 24/04/2020 - 10:00 περισσότερα αποφάσεις
6
Θέμα: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020
Θέμα: Ανάκληση της...
Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/04/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
6 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/04/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
6 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 15/04/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
14
Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/04/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
13
Θέμα: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 8/2020 διαταγής πληρωμής...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/04/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
5 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 30/03/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
12
Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση (σύνταξη - κατάθεση - εκδίκαση) αιτήσεως ακυρώσεως...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/03/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
4
Θέμα: Ενημέρωση – συζήτηση για τη συλλογή-αποκομιδή και διάθεση απορριμμάτων του Δήμου Λαμιέων....
Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 18/03/2020 - 18:00 περισσότερα αποφάσεις
4 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 18/03/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
4 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 18/03/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
4 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 18/03/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
11
Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/03/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις

Σελίδες